Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISANA DVA JAVNA KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PRIMENE SOLARNE ENERGIJE U ZALIVNIM SISTEMIMA I ŠTEDLJIVE JAVNE RASVETE U JEDNICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI APV: ROK ZA PRIJAVU 22. SEPTEMBAR 2015. GODINE


Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je dva konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava i to za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i za realizaciju projekata štedljive javne rasvete u jedinicama lokalne samouprave.

Oba konkursa raspisana su dana 2. septembra 2015. godine, a rok za podnošenje prijave je 22. septembar 2015. godine.

Pravo učešća na prvom Konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine u cilju realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima i to za nabavku i montažu novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostale prateće elektro i mašinske opreme, za ugradnju energetski efikasnije opreme za korišćenje solarne energije u svrhe navodnjavanja, kao i radi smanjenja troškova za energente, smanjenja uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva i povećanja energetske samostalnosti poljoprivrednih gazdinstava. Na ovaj način doprinosi se smanjenju emisije štetnih gasova u okolinu, ali i za afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije i revitalizacije postojećih sistema za navodnjavanje kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12.000.000 dinara. Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 800.000 dinara.

Za drugi Javni konkurs za sufinaniranje realizacije projekata štedljive javne rasvete izdvojeno je 22.000.000 dinara, a maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednom projektu je 5.000.000 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za sufinansiranje projekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za rekonstrukciju javne rasvete i to za zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i pripadajuće opreme, kao i za zamenu postojećih svetiljki i montažu svetiljki sa štedljivim izvorima svetlosti i nabavku i montažu sistema za upravljanje javnom rasvetom, sa pripadajućom opremom.

Namera Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine je da se putem ovog Konkursa podstiču jedinice lokalne samouprave da preduzimu mere i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti u oblasti javne rasvete, poboljšanja energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga, kao i za unapređenje sistema javne rasvete. Na ovaj način direktno se utiče na smanjenje troškova rukovanja, održavanja i kontrole neophodne za pružanje usluge javne rasvete, smanjenja emisije štetnih gasova u okolinu, povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, kao i samog stanovništva u jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, te na afirmaciju primene mera energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju.

Detalje konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufiniansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima možete pogledati ovde.

Detalje konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufiniansiranje realizacije projekata štedljive javne rasvete možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 02.09.2015.