Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA: Gas će biti skuplji za 0,15 dinara po kubiku, struja 0,015 dinara po kilovat-satu, a očekuje se i poskupljenje goriva za 0,15 dinara po litru zbog uvođenja naknade za unapređenje energetske efikasnosti


Javno preduzeće "Srbijagas" obavestilo je ovih dana sve svoje potrošače da im s julskim računima za gas počinje obračun nove naknade za unapređenje energetske efikasnosti od 0,15 dinara po kubiku, koja će se usklađivati jednom godišnje, navodi se u saopštenju na sajtu ovog preduzeća. Ovaj novac biće iskorišćen za zamenu vrata i prozora u zgradama i bolju toplotnu izolaciju. Ali, i za ulaganja u kotlove za grejanje.

Uvećani julski računu za 0,015 dinara po kilovat-satu električne energije stići će u avgustu i na adrese svih onih koji imaju brojila, jer je Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) predviđeno da ovaj namet plaćaju i svi koji troše struju.

Ali, ni tu nije kraj, jer će povećanju energetske efikasnosti morati da doprinosu i vozači. I to tako što će na svaki litar benzina, dizela i auto-gasa morati da plaćaju, još jednu naknadu od 0,15 dinara po litri. Sav ovaj novac neće ići ni "Srbijagasu", ni EPS-u, ni naftnim kompanijama, nego direktno u budžet republike i trebalo bi da se iskoristi za unapređenje energetske efikasnosti.

Sve bi ovo možda i bilo u redu, samo da je zakonodavac objasnio kakve veze imaju benzin i dizel, pogotovo auto-gas kao alternativno gorivo s energetskom efikasnošću. Ali, očigledno da je državi potrebno da popuni budžet i to je najlakše da se uradi preko "luksuzne robe" kakvi su derivati. Naknadu će plaćati i potrošači lož-ulja od 0,15 dinara.

Visinu naknade od 0,15 dinara po kubiku, koja će biti iskazana na računu za utrošeni gas, propisalo je Ministarstvo energetike, a "Srbijagas", kao snabdevač je u obavezi da pomenutu naknadu iskaže u ispostavljenoj fakturi za svaki obračunski period. Inače, naknada kojom se zadužuje krajnji kupac ulazi u osnovicu za oporezivanje, po posebnoj stopi od 10 odsto.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara na kraju prošle godine, unutar koje je predviđeno uvođenje ove naknade čija primena je počela od 1. jula 2019. godine.

Inače, energetska efikasnost podrazumeva zamenu vrata i prozora u novim i starim zgradama, poslovnom prostoru, kao i bolju izolaciju zidova, što ima za cilj smanjenje troškova grejanja. S tim što se planira da deo ovog novca ide i na podizanje energetske efikasnosti za toplane i kotlove, odnosno, sistem grejanje kako bi i on postao efikasniji.

Zakonodavac je predvideo da je obveznik naknade za unapređenje energetske efikasnosti energetski subjekt koji obavlja energetske delatnosti snabdevanja električnom energijom, snabdevanja prirodnim gasom i javnog snabdevanja prirodnim gasom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika. Ali i onaj koji obavlja delatnost proizvodnje derivata nafte i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i ima licencu za obavljanje tih delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Količina isporučene električne energije, odnosno prirodnog gasa koji je osnovica za utvrđivanje naknade, utvrđuje se na osnovu očitavanja potrošnje preko mernih uređaja na mestu primopredaje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, navodi zakonodavac.

Ako obveznik naknade ne obračuna naknadu, odnosno ne dostavi nadležnom ministarstvu u propisanom roku, mesečnu obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo na osnovu izveštaja dostavljenog u prethodnom mesecu. Odnosno ukoliko taj izveštaj ne postoji na osnovu prosečnog obračuna naknade iskazane u dostavljenim izveštajima u prethodnim periodima.

Uvođenjem naknade za energetsku efikasnost vozači u Srbiji će plaćati petu naknadu kroz cenu derivata. Pored akcize, plaćaju naknadu za formiranje i održavanje obaveznih rezervi od 2,6 dinara po litri, naknadu za markiranje od 0,26 dinara i naknadu za monitoring kvaliteta goriva od 0,09 dinara, što sve ulazi u osnovicu za plaćanje PDV-a od 20 odsto. S tim što poslednje dve naknade za markiranje i kontrolu kvaliteta idu u budžet jednoj privatnoj stranoj kompaniji, a ne Republici Srbiji.

Kroz račun za struju plaća se akciza, naknada za povlašćene proizvođače električne energije od 0,093 dinara po kilovat-času, plus taksa za TV preplatu koja ide RTS-u.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 26.06.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija