Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA: Uredba na snazi od 1. jula 2019. godine, a obveznik plaćanja je fizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, koje ima do ukupno 30 ležaja ili do 20 kamp parcela


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja ("Sl. glasnik RS", br. 47/2019 - dalje: Uredba), a visina taksi kreće se od 1.000 do 3.300 dinara po ležaju ili kamp mestu.

Uredba je na snazi od 1. jula 2019. godine, a obveznik plaćanja je fizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu, koje ima do ukupno 30 ležaja ili do 20 kamp parcela.

Visina godišnje boravišne takse kreće se u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, pa je za prvu kategoriju turističkog mesta najskuplja, 3.300 dinara po ležaju ili kamp parceli, a za drugu kategoriju 2.600 dinara.

Godišnja taksa za ležaj u trećoj kategoriji turističkog mesta je 2.000 dinara, u četvrtoj 1.300, a ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, onda je to 1.000 dinara.

Boravišna taksa za tekuću godinu plaća se kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u budžet lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Danas, 01.07.2019.
Naslov: Redakcija