Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

USVOJEN PRVI DRŽAVNI IZVEŠTAJ O SPREČAVANJU I SUZBIJANJU NASILJA NAD ŽENAMA: Nakon što Srbija preda izveštaj ekspertskoj grupi GREVIO, uslediće dvogodišnji proces evaluacije izveštaja i aktivnosti koje je država preduzela obavezavši se na primenu Istanbulske konvencije


Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zaključka o usvajanju izveštaja o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), na predlog Kabineta potpredsednika Vlade Zorane Mihajlović.

Izradu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO ekspertskoj grupi - međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije, vodilo je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u saradnji sa 260 subjekata, sa nacionalnog, pokrajinskog i lokalnog nivoa.

Ostvaren je veliki odziv sa lokalnog nivoa, što govori u prilog jasnom i čvrstom uspostavljanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost, što je i preduslov da se ova oblast unapređuje.

Nakon što Srbija preda izveštaj GREVIO, uslediće dvogodišnji proces evaluacije izveštaja i aktivnosti koje je država preduzela obavezavši se na primenu Istanbulske konvencije.

U pitanju je veoma važan proces koji će našoj zemlji dati smernice i preporuke za dalje aktivnosti usmerene na borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kao institucija prepoznata od Saveta Evrope za koordinaciju izveštavanja i prikupljanja svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO ekspertskoj grupi, zahvaljuje svim partnerima i resornim institucijama koje su dale doprinos u pripremi ovog važnog dokumenta.

Prvi državni izveštaj, u kojem su navedene sve važne zakonodavne i strateške mere koje država preduzima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, potkrepljene relevantnim statističkim podacima, biće dostupan javnosti nakon što izveštaj bude predat GREVIO grupi, navodi se u saopštenju Kabineta potpredsednika Vlade i predsednika Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Izvor: Vebsajt Vlade, 28.06.2018.
Naslov: Redakcija