Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENO VIšE PREDLOGA ZAKONA - O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, O IZMENAMA ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U SRBIJI, O POTVRđIVANJU SPORAZUMA O VAZDUšNOM SAOBRAćAJU IZMEđU VLADE RS I VLADE SAD I STRATEGIJA O BEZBEDNOSTI SAOBRAćAJA NA PUTEVIMA U SRBIJI U NAREDNIH PET GODINA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 2 jula 2015. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji,Predlog zakona o izmenama zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji, Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao I Strategiju o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji u narednih pet godina

Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o policiji preciziraju se odredbe i procedure za angažovanje specijalnih i posebnih jedinica. Osim toga predložene su i izmene koje će obezbediti efikasnost policijskih istraga otmica i nestanka maloletnih lica, u skladu sa u javnosti poznatim "Tijaninim zakonom".

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama zakona o otklanjanju posledica poplava u Srbiji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Vlada je usvojila i Strategiju o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji u narednih pet godina. Očekuje se da se primenom strategije broj saobraćajnih nesreća u Srbiji smanji za 50 odsto.                                                                                                                    

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.07.2015.