Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 3. JULA 2015. GODINE SEDNICA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-BUDżETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA: DAVANJE SAGLASNOSTI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA NOVIM LICIMA I ZA DODATNO RADNO ANGAżOVANJE?


52. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja biće održana u petak 03. jula 2015. godine, sa početkomu 12,00 časova, u sali II.

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 50.i 51. sednice Odbora -

1. Razmatranje zahteva Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa novim licima i za dodatno radno angažovanje (21 broj 1112-1742/15 od 30.06.2015. godine);

2. Razno.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.07.2015.