Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO U VEZI KOMUNALNOG OTPADA U BEOGRADU - KOMISIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO VLADE RS ODOBRILA PREDLOG PROJEKTA KOJI SE ODNOSI NA TRETMAN KOMUNALNOG OTPADA U BEOGRADU: SREđIVANJE DEPONIJE VINčA, IZGRADNJA KAPACITETA ZA PRERADU OTPADA KOJI ćE PROIZVODITI ELEKTRIčNU I TOPLOTNU ENERGIJU


Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Srbije dala je 2. jula 2015. godine pozitivno mišljenje na predlog projekta koji se odnosi na tretman komunalnog otpada u Beogradu, čime je Grad Beograd dobio zeleno svetlo da uđe u javno-privatno partnerstvo za rešavanje velikog ekološkog problema na deponiji Vinča.

Gradonačelniku Beograda mišljenje o tom projektu uručio je državni sekretar Ministarstva privrede i predsednik vladine Komisije za javno-privatno partnerstvo, Dragan Stevanović.

Gradonačelnik je naveo da je dokumentacija pripremana blizu osam meseci i da je reč o projektu vrednom 250 miliona evra. Naveo je i da je deponija Vinča najveća neuređena deponija u ovom delu Evrope i da predstavlja veliki ekološki i zdravstveni problem.

Projekat predviđa ulazak u javno-privatno partnerstvo kako bi se deponija Vinča sredila i izgradili kapaciteti za preradu otpada koji će proizvoditi i električnu i toplotnu energiju, a plan je da ubuduće sav otpad bude tretiran.

Gradonačelnik je istakao da je više od 50 kompanija izrazilo zainteresovanost da učestvuje u tom projektu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.07.2015.