Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: NEZADOVOLJAVAJUćA ZAšTITA PODATAKA O LIčNOSTI U SFERI INTERNET USLUGA


Stanje zaštite podataka o ličnosti u oblasti elektronske komunikacije, posebno internet usluga, vrlo je zabrinjavajuće, ocenio je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić.

Šabić je predstavio Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) od strane operatora elektronskih komunikacija koji pružaju usluge pristupa internetu i internet usluge, u kojem je stanje u toj oblasti ocenjeno kao nezadovoljavajuće, za šta je, zbog normativne neuređenosti i odsustva adekvatnih mera, odgovorna država.

Kako bi se stanje popravilo i otklonili uočeni nedostaci, poverenik će Vladi Srbije i Narodnoj skupštini uputiti predlog preporuka, među kojima su i neke koje je već davao.

Poverenik preporučuje donošenje nove Strategije zaštite podataka o ličnosti("Sl. glasnik RS", br. 58/2010) i Akcionog plana za sprovođenje strategije, novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i novi ili izmene postojećeg Zakona o elektronskim komunikacijama("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014).

Šabić je preporučio i uspostavljanje efikasnog sistema inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama.

Poverenik dodaje da je potrebno usvojiti i odgovarajuće izmene zakonskih rešenja radi uspostavljanja sistema zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima kroz formiranje jedinstvenog nacionalnog centra kojem bi svi ovlašćeni državni organi dostavljali zahteve za presretanje komunikacija.

Nacionalni centar ujedinio bi postojeće paralelne tehničke mogućnosti različitih agencija i policije u jednu, nacionalnu agenciju koja bi kao svojevrsni "provajder" pružala tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija i drugih signala svim autorizovanim korisnicima, kao i pristup zadržanim podacima, naveo je Šabić.  

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.07.2015.