Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Donete uredbe o carinskim povlasticama i o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o carinskim povlasticama kojom se usaglašava zakonodavstvo Republike Srbije i Evropske unije u oblasti carinskog sistema.

Ovom uredbom utvrđuju se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018) ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje ovog prava.

Osnovni cilj primene uredbe je zaštita finansijskih interesa Republike Srbije, sprečavanje nelegalne trgovine i održavanje ravnoteže između carinskih kontrola i zakonite trgovine.

Na sednici je usvojena Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici.

Ključnu ulogu u sprovođenju ove uredbe imaće Uprava carina i njene organizacione jedinice koje će sprovoditi mere zaštite prava intelektualne svojine na granici.

Članovi Vlade usvojili su odluke o osnivanju Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Akademije strukovnih studija Južna Srbija.

U cilju reorganizacije strukovnog visokog obrazovanja u Republici Srbiji, Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Visoka škola primenjenih strukovnih studija Vranje i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Pirot, integrišu se u Akademiju tehničko-vaspitačkih strukovnih studija sa sedištem u Nišu.

Osnivanje Akademije doprineće efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Sa istim ciljem osnovana je i Akademija strukovnih studija Južna Srbija sa sedištem u Leskovcu.

Vlada Srbije dala je saglasnost Republičkoj direkciji za robne rezerve da izvrši naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad sa primarnim proizvođačima.

Cilj naturalne razmene je podizanje nivoa robnih rezervi u živoj stoci i pomoć primarnim proizvođačima da zadrže postojeći nivo proizvodnje tovne junadi.

Vlada je dodelila nacionalno sportsko priznanje Damiru Mikecu za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu – streljaštvo, koje je održano 2009. godine u Pragu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.05.2019.
Naslov: Redakcija