Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: UTVRđENA NEUSTAVNOST ODREDABA ZAKONA O SUDIJAMA O NAKNADAMA ZA PREMEšTAJ I ODVOJEN żIVOT SUDIJA


Ustavni sud je, na 9. sednici održanoj 26. maja 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda, u predmetima ocene ustavnosti zakona:

- utvrdio da odredbe člana 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Članom 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) u član 42. zakona dodati su sporni stavovi 5. i 6. koji glase:

"Pravo na naknadu za odvojen život imaju sudije sudova republičkog ranga i apelacionih sudova.

Pravo na naknadu iz stava 5. ovog člana utvrđuje Visoki savet sudstva."

Sud je utvrdio da odredba člana 41. stav 2. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US i 106/2015) nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-92/2014).

Sporna odredba člana 41 glasi:

Naknade i ostala primanja sudije koji je premešten, odnosno upućen u drugi sud, ministarstvo nadležno za pravosuđe, ustanovu ili međunarodnu organizaciju propisuje Visoki savet sudstva.

Neustavne odredbe prestaće da važe danom objavljivanja odluke Ustavnog suda u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 02.06.2016.