Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREDNICI OČEKUJU PREDVIDIVOST NAMETA I VEĆU EFIKASNOST SUDOVA I JAVNE UPRAVE


Iako Srbija beleži stalni napredak po lakoći poslovanja na Duing biznis listi Svetske banke i lider je po privlačenju stranih direktnih investicija u regionu, privrednici očekuju veći nivo pravne sigurnosti, a pre svega predvidivost nameta i veću efikasnost sudova.

Stručnjaci kažu da pravna sigurnost i vladavina prava treba da bude izvor konkurentske prednosti Srbije u privlačenju novih investicija, kako bi se povećao njihov udeo u bruto-društvenom proizvodu zemlje.

Efikasni sudovi i javna uprava, predvidivost nameta, jednak tretman pred zakonom i u javnim nabavkama, transparentnost, rešeni imovinsko-pravni odnosi, planska dokumenta i drugo, čine pravnu sigurnost za investicije, rekli su privrednici i konsultanti.

Direktor Nemačko - srpske privredne komore Martin Knap je rekao da je pravna sigurnost centralna tema privrede, ne samo kada je reč o stranim investitorima već privrede uopšte.

"Pre skoro 1.800 godina jedan persijski kralj je lepo rekao da ne postoji nijedna država bez novca, da ne postoji novac bez privrede, a da ne postoji privreda bez sigurnost odnosno pravde", ukazao je Knap.

Nemačke i srpske kompanije, kao i druge članice Nemačko-srpske privredne komore pozitivno su ocenile privrednu klimu u Srbiji, izrazile pozitivna očekivanja u okviru sopstvenog poslovanja, zadovoljstvo tržištem rada, a ogromna većina ponovo bi investirala u Srbiji, ali vide i dalju potrebu za intenzivnijom borbom protiv korupcije i jačanjem pravne sigurnosti.

"Pravna sigurnost je, pre svega, pravna sigurnost u planiranju, na primer, manje se radi o tome koliko će biti visoki porezi već više o tome da vi nekoliko godina unapred znate koje ćete poreze sve morati da platite i u kojoj visini", naveo je Knap.

Prema njegovim rečima, pravna sigurnost znači i isto ophođenje prema svima po pitanju javnih nabavki, da svi imaju iste šanse, kao i da sudski procesi mogu da se završe u nekom raznom roku.

Direktor Nemačko - srpske privredne komore ističe da privrednici u anketama uvek pravnu sigurnost stavljaju na prvo mesto, kao nešto što je njima najvažnije.

"Jedna od najbitnijih stvari je da se poboljša rad sudova, jer je to nešto što firme svake godine ističu kao nešto problematično odnosno da se ubrzaju sudski procesi. U okviru pregovora sa EU pravna sigurnost je jedan od najbitnijih delova, ali bi puno značilo kada bi Srbija sama unapređivala neke stvari, bez da čeka direktne instrukcije u okviru pregovora", naveo je Knap.

Direktor Sektora za analitiku i usluge u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić kaže da je jedna od glavnih karakteristika savremenog tržišta neizvesnost koja proističe, pre svega, iz nepredvidivosti ekonomskog okruženja, ali i političkog.

"Zato investitori sve više insistiraju na pravnoj sigurnosti, a ona podrazumeva pravnu predvidivost i transparentnost, ujednačenu sudsku prasku i to je jedan od osnovnih principa vladavine prava. Te sve rizike nije moguće anulirati, ali ako postoji pravna sigurnost onda se više ili manje od njih možemo zaštititi", istakao je Stanić.

Podseća da se u izveštajima agencija za ocenu kreditnog rejtinga, kao i MMF-a i Evropske komisije navodi da je neophodno unaprediti vladavinu prava u Srbiji.

Stanić ističe da investitori idu tamo gde postoji pravna sigurnost i dodaje da je Srbija lider u privlačenju stranih direktnih investicija u regionu, kao i da je to posledica povoljnog ekonomskog trenda, ali i podsticaja države i aktivnosti za unapređenje vladavine prava i pravne sigurnosti.

"Vladavina prava i pravna sigurnost treba da bude izvor konkurentske prednosti u privlačenju novih stranih direktnih investicija", naglasio je Stanić.

Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević je rekao da svaka investicija počinje sa nekom gradnjom i da su se kod nas, na primer, poboljšali uslovi za dobijanje građevinske dozvole, ali da još ima nesigurnosti.

"Nesigurnost je, na primer, to što još ima dosta neupisanog zemljišta u knjige i slično. Osnivanje preduzeća je poboljšano, ali još ima puno preduzeća koja nisu poslovno sposobna, ali funkcionišu. To su ona koja nisu predala nikakav izveštaj APR-u ili ona koja su predala izveštaje u kojim se vidi da su im obaveze veće od njihove ukupne imovine. Sve to znači veliku nesigurnost za sve koji uđu u bilo kakvu transakciju sa njima", rekao je Kovačević.

On kaže da je sudska praksa kod nas dosta loša, dugo traje i da su sudski procesi neizvesni, zatim da ima puno procedura i birokratije i da onom ko hoće da investira nije jasno šta stvarno može i kako da dobije.

Konačno, navodi, ima previše procedura i previše su skupe, imamo oko 500 raznih dažbina i to sve predstavlja nesigurnost za investitore.

Kovačević ističe da bi kao zemlja imali još mnogo brži i sigurniji privredni rast kada bi imali bolji sistem za investitore.

Dodaje, takođe, da je potrebno više dostupnih informacija o privrednim subjektima.

Savetnik za investicije Mahmud Bušatlija je rekao da postoje dve vrste investitora: špekulativni koji dolaze na kratko vreme i ulažu novac sa idejom da brzo i mnogo više novca iznesu iz zemlje nego što su uložili i njima pogoduje relativno neuređen ekonomski ambijent, a naročito deo koji se odnosi na zakonodavstvo i pravosuđe, kao i investitori koje možemo nazvati institucionalnim.

U drugu grupu investitora spadaju oni koji dolaze da ostanu i koji će svoj profit ostvaren u Srbiji reinvestirati, a neće ga izneti iz zemlje, naveo je on.

Bušatlija smatra da je njima potreban mnogo uređeniji pravni okvir, koji će im obezbediti sigurnost kapitala i garantovati imovinu i konkurentnost.

Upozorio je da imovinski sudski sporovi mogu da traju i po 20 i više godina, dok evropske norme za korporativne sporove po pitanju imovine predviđaju pravosnažne presude najviše u roku od dve do tri godine, kao i da presuda mora biti potpuno izvršena u roku od 60 do 90 dana.

Srbija je po lakoći poslovanja napredovala za četiri mesta na Duing biznis listi Svetske banke i sa prethodne 47. pozicije popela se na 43. mesto.

Srbija je rangirana na 10. mesto kada je reč o pribavljanju građevinskih dozvola.

Izvor: Vebsajt RTV, 01.05.2018.
Naslov: Redakcija