Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI I DONACIJI IZMEĐU JUFREX PROGRAMA ZA JAČANJE SLOBODE IZRAŽAVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI I PRAVOSUDNE AKADEMIJE: Javni funkcioneri, sudije i tužioci moraju biti obučeni o pravu na slobodu izražavanja, koje je propisano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kako se ne bi dešavale greške u postupanju


Sloboda izražavanja u Srbiji je na visokom nivou, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić, dodajući i da pažnju pored zaštite prava, treba obratiti i moguće zloupotrebe prava na slobodu izražavanja.

- Sloboda govora i izražavanja u našoj zemlji je na visokom nivou, ali kršenja su uvek moguća - naveo je Ilić na konferenciji, na kojoj je potpisan Sporazum o saradnji i donaciji između JUFREX programa (program za jačanje slobode izražavanja u Jugoistočnoj Evropi) i Pravosudne akademije.

Prema njegovim rečima, važno je da javni funkcioneri, sudije i tužioci budu obučeni o pravu na slobodu izražavanja koje je propisano Evropskom konvencijom kako se ne bi dešavale greške u postupanju.

- Nepoznavanje prakse Evropskog suda za ljudska prava veoma košta našu državu i naše građane - naveo je Ilić osvrćući se na loše odluke pojedinih sudova.

Sa druge strane, kako je naveo, u našoj državi sve je češća pojava zloupotrebe prava na slobodu izražavanja - kada se neutemeljeno optužuje bilo koji građanin.

U toj situaciji stvara se atmosfera da optuženi maltene i ne sme da se brani da ne bi kršio slobodu govora.

Pored toga Ilić je ukazao i na trend nedozvoljenog komentarisanja sudskih odluka ili krivičnih postupaka u ranoj fazi, ukazujući da tu nije reč o pravu već o zloupotrebi prava na izražavanje koje može da ima dalekosežne štetne posledice po određeni slučaj.

Direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić smatra da u težnji ka dostizanju evropskih standarda u slobodi izražavanja u Srbiji značajan doprinos unapređenju tog prava može da da pravosuđe kroz svoje odluke.

On je ukazao da je bitno da sudije, tužioci i policija prođu obuke koje se tiču tog prava propisanog Evropskom konvencijom o ljudskim pravima kao i da se upoznaju sa praksom Evropskog suda "živim mehanizmom koji se svakodnevno razvija".

Vujić je takođe ukazao da Pravosudna akademija trenutno obučava nosioce pravosudnih funkcija i policije za medijsko istupanje povodom slučajeva nasilja u porodici koji su veoma osetljivi.

Šef kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tim Kartrajt rekao je da SE godinama razvija standarde koji se tiču slobode izražavanja te da želi da svojim savetima i smernicama prenese pozitivna iskustva na Srbiju.

On je ukazao na važnost prakse Evropskog suda za ljudska prava koji se često u svojim odlukama poziva na slobodu izražavanja i, kako je rekao, naglašava da država mora da obezbedi pravo na međusobnu komunikaciju i pravo na objavljivanje informacija.

Pored toga, taj sud kroz praksu u svojim odlukama nalaže obavezu državi da obezbedi pravo na učešće lica u javnoj debati kao i da bez straha izražava svoje mišljenje, naveo je on.

Kartrajt je tom prilikom napomenuo da je SE nedavno izdao Studiju pod nazivom "Novinar pod pritiskom", navodeći da ona daje preporuke kako se boriti sa pritiskom na medije.

- Novinari u Evropi su često izloženi pritiscima, pa čak i zastrašivanju i nasilju, a to često dovodi do samocenzure - zaključio je šef Kancelarije SE u Beogradu.

Opšti cilj programa JUFREX programa - jačanje slobode izražavanja u Jugoistočnoj Evropi, je kako je rečeno na konferenciji jačanje slobode izražavanja i medija u skladu sa standardnima SE sa posebnim naglaskom na pravosuđe.

Program je počeo 2016. godine i trajaće do 2019. godine, a sprovodi se u Srbiji, BIH, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji.

Izvor: Vebsajt Blic, 21.04.2017.
Naslov: Redakcija