Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost i nezakonitost pojedinih odredaba Statuta Advokatske komore Beograda


Ustavni sud je na 5. sednici održanoj 2. marta 2017. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda odlučio o 1 predmetu.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 34. stav 2, stav 4. u delu koji glasi: "i drugih prikupljenih podataka" i stav 5. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i zakonom.

Sud je ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu navedenih odredaba navedenog Statuta, određenu Rešenjem Ustavnog suda IUo-235/2016 od 24. novembra 2016. godine. (predmet IUo-235/2016)

STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016)

a) Izborna prava

Član 34

Pravo da bira i da bude biran ima svaki advokat upisan u imenik advokata.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana nema advokat koji ima zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nije njegov član.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana utvrđuju se u jedinstvenom biračkom spisku advokata.

Jedinstveni birački spisak advokata utvrđuje Izborna komisija, na osnovu podataka iz službene evidencije komore i drugih prikupljenih podataka.

Advokatska ortačka društva dužna su da na zahtev Izborne komisije odmah dostave spisak advokata koji imaju zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nisu njegovi članovi.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 02.03.2017.
Naslov: Redakcija