Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VLADI: VLADA KOJOJ JE PRESTAO MANDAT MOżE VRšITI SAMO TEKUćE POSLOVE I NE MOżE PREDLAGATI NARODNOJ SKUPšTINI ZAKONE I DRUGE OPšTE AKTE NITI DONOSITI PROPISE, IZUZEV AKO JE NJIHOVO DONOšENJE VEZANO ZA ZAKONSKI ROK ILI TO NALAżU POTREBE DRżAVE, INTERESI ODBRANE ILI PRIRODNA, PRIVREDNA ILI TEHNIčKA NESREćA


Predsednik Republike Srbije raspisaće izbore onog trenutka kad dobije obrazložen predlog Vlade Republike Srbije za raspuštanje parlamenta. Prema Zakonu o predsedniku Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007), predsednik je dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim na obrazložen predlog Vlade raspušta Narodnu skupštinu Republike Srbije ili da Vladu i javnost obavesti o tome da ne prihvata predlog Vlade Republike Srbije.

Prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), parlamentarne izbore raspisuje predsednik države, a tom odlukom se određuje dan održavanja izbora i od kada počinju da teku rokovi za izborne radnje.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon), od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 45, ni više od 60 dana.

Po raspisivanju izbora sledi prijavljivanje stranaka za izbornu trku i podnošenje izbornih lista, kao i izborna kampanja.

Stranke koje budu zainteresovane za nastup na izborima imaju rok da izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji dostave najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora, a RIK ih proglašava odmah po prijemu ili najkasnije 24 sata od prijema liste.

Kandidate mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije i druge političke organizacije, posebno ili zajedno, kao i grupe građana, a izborna lista je potvrđena ukoliko je potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Parlament koji je raspušten obavlja samo tekuće i neodložne poslove, određene zakonom. I Vlada kojoj je prestao mandat može obavljati samo tekuće poslove, određene Zakonom o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), a parlamentu ne može predlagati zakone, niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Istovremeno, Vlada nakon što joj prestane mandat, do izbora novog kabineta ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Srbije može jedino imenovati ili davati saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

Izbore za pokrajinski parlament raspisuje predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, a lokalne izbore predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija