Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Mart / April 2014. godine •

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE - "Sl. glasnik RS", br. 15/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •

ODGOVORI PORESKE UPRAVE NA SPORNA PITANJA U VEZI SA POPUNJAVANJEM PPP PD PRIJAVE ZAKLJUČNO SA 27.2.2014. GODINE

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U JANUARU 2014. GODINE

PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI U JANUARU 2014. GODINE

OSVRT NA NAJVAŽNIJE NOVINE U PRAVILNIKU O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 23/2014

Izvor: Paragraf Lex