Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 1), TAČKA 2) ALINEJA TREĆA, TAČKA 3) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 4), TAČKA 5) ALINEJA ČETVRTA, TAČKA 6) I TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5. TAČKA 1) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (4) ALINEJA PRVA, PODTAČ. (5) I (6), TAČKA 2), TAČKA 3) PODTAČKA (1) ALINEJA TREĆA, PODTAČKA (2) ALINEJA PRVA, PODTAČKA (3), TAČ. 4), 5) I 6), ČLANA 12A, ČL. 14. I 14A I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2016. GODINI: Usklađeni su dinarski iznosi akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, kafu, alkoholna pića, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i na cigare i cigarilose, u rasponu od 0,5 do dve dinara


Ministarstvo finansija saopštava da je Vlada Republike Srbije donela odluku kojom je, u skladu sa Zakonom o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 108/2016 - dalje: Zakon), izvršila redovno godišnje usklađivanje akciza, sa indeksom potrošačkih cena za 2016. godinu.

U skladu sa Usklađenim dinarskim iznosima akciza iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017), usklađeni su dinarski iznosi akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, kafu, alkoholna pića, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i na cigare i cigarilose, u rasponu od 0,5 do dve dinara.

Vlada je odluku o usklađivanju akciza sa indeksom potrošačkih cena za prošlu godinu koji iznosi 1,6 odsto donela u ponedeljak, 30. januara 2017. godine.

Tom odlukom, kako su dodali, nisu usklađeni iznosi akciza na cigarete koji su propisani poslednjim izmenama Zakona o akcizama.

U Ministarstvu finansija su naveli da su akcize na dizel umesto 54 dinara od 1. februara 2017. godine 54,86 dinara po litru, za bezolovni benzin su umesto 52,5 dinara 53,34 dinara po litru, a za tečni naftni gas (TNG) su povećane sa 41 na 41,65 dinara po kilogramu.

Za olovni benzin akcize su povećane sa 55,82 na 56,71 dinara po litru, dok su za kerozin povećane sa 62,93 na 63,93 dinara po kilogramu.

U Udruženju naftnih kompanija Srbije (UNKS) nisu mogli da kažu da li će i za koliko ovo redovno godišnje usklađivanje akciza na derivate nafte sa indeksom potrošačkih cena u prošloj godini, uticati na cenu goriva na pumpama, ali su naglasili da će to svakako povećati njihove troškove rada.

Izvor: Vebsajt Krstarica, 01.02.2017.
Naslov: Redakcija