Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Od 1. jula 2017. godine nadležni organ za odlučivanje u drugostepenom postupku po žalbama poreskih obveznika na prvostepena rešenja Poreske uprave biće Ministarstvo finansija. Na taj način se obezbeđuje da u drugom stepenu odluku donosi nezavisni organ u odnosu na prvostepeni organ


Nadležni organ za odlučivanje u drugostepenom postupku po žalbama poreskih obveznika na prvostepena rešenja Poreske uprave od 1. jula 2017. godine biće Ministarstvo finansija.

- To se odnosi na rešavanje po žalbama stranaka, što je do sada bilo u nadležnosti Poreske uprave odnosno Uprave carine, a od sredine ove godine biće u nadležnosti Ministarstva finansija - rekla je pomoćnica ministra finansija i predsednica Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema Vesna Hreljac Ivanović.

Jedan od ciljeva jeste postizanje jedinstva u sprovođenje poreskih propisa. Na taj način se obezbeđuje da u drugom stepenu odluku donosi nezavisni organ u odnosu na prvostepeni organ, rečeno je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na predstavljanju najnovijih izmena i dopuna poreskih i carinskih propisa, koje su stupile na snagu 1. januara 2017. godine.

"Očekujemo da to popravi i ubrza postupak donošenja drugostepenih akata i popravi aktivnosti i na prvostepenim rešenjima", naglasila je Hreljac Ivanović.

Pomoćnica ministra finansija je rekla da će najveću promenu u sistemu doneti Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016 i 108/2016), kao i Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) koji se odnosi na prenošenje nadležnosti za rešavanje u drugom stepenu na Ministarstvu finansija. Ona je rekla da je tu Radnu grupu formirao ministar finansija Dušan Vujović pre pola godine, a na predlog predsednika PKS Marka Čadeža.

Ocenjeno je da postoje određeni problemi u komunikaciji i da postoji potreba za formiranje kanala direktne komunikacije eksperata u Ministarstvu finansija i u PKS. Hreljac Ivanović, koja je i predsednik Radne grupe, dodala je da je ovo prvi javni stručni skup Radne grupe za izmenu propisa u oblasti poreskog, carinskog i finansijskog sistema.

Zamenik direktora Sektora za privredna pitanja PKS i koordinator Radne grupe Nevena Rakić rekla je da su članovi te grupe predstavnici PKS i Ministarstva finansija.

"Održali smo nekoliko sastanaka na kojima su razmatrane inicijative privrednika. Efekti radne grupe su već vidljivi nedavno usvojenim izmenama zakona", ukazala je Rakić.

Kako je rekla, neke od inicijativa PKS koje su obuhvaćene ovim izmenama su snižavanje stope PDV-a na promet i uvoz briketa, peleta i drugih sličnih dobara od drvne mase.

Odložen je početak primene odredbe koja nalaže dostavljanje pregleda obračuna uz poresku prijavu za PDV za 1. januar 2018. godine, a zatim i prenošenje nadležnosti odlučivanja drugostepenog upravnog postupka iz Poreske uprave na Ministarstvo finansija. Takođe, snižene su carinske stope za uvoz određenih proizvoda iz oblasti tekstilne industrije i poljoprivrede, dodala je Rakić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 01.02.2017.
Naslov: Redakcija