Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: POčEO SA RADOM POSEBNI INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE, ZA JEDINSTVEN POSTUPAK UNOSA, KONTROLE, POTPISIVANJA I DOSTAVLJANJA IZVEšTAJA ZA STATISTIčKE POTREBE I FINANSIJSKIH IZVEšTAJA SA PROPISANOM DOKUMENTACIJOM ZA 2015. GODINU


Agencija za privredne registre (APR) od 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućila je pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2015. godinu.

Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) obavezuje sva pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo da izveštaje za statističke potrebe, kao i finansijske izveštaje i propisanu dokumentaciju za 2015. godinu, dostavljaju Agenciji, isključivo u elektronskom obliku, primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika.

Za primenu posebnog informacionog sistema Agencija je obezbedila Tehničko uputstvo za primenu tog sistema, kao i Tehničko uputstvo za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim potpisom. Za rešavanje spornih pitanja u vezi primene posebnog informacionog sistema Agencije korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

Pored toga, Agencija je korisnicima obezbedila uvid u evidenciju obveznika putem linka Pretraga evidencije obveznika. Pretraga se može vršiti po matičnom broju, poreskom identifikacionom broju (PIB) ili po nazivu pravnog lica odnosno preduzetnika. Kroz pretragu evidencije obveznika korisnicima su na raspolaganju podaci za svakog pojedinačnog obveznika, i to: statusni podaci, podaci o zakonskom zastupniku, veličina obveznika, obaveza vršenja revizije, računovodstvena regulativa kao i o obrascima na kojima obveznik sastavlja izveštaje.

U slučaju da uvidom u pomenutu evidenciju obveznik, eventualno, utvrdi da podaci nisu ažurni, potrebno je da uputi reklamaciju za ažuriranje tih podataka na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Agencija za privredne registre, 01.02.2016.
Naslov: Redakcija