Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. MARTA LOKALNE SAMOUPRAVE POčINJU DA PRIMENJUJU OBJEDINJENU PROCEDURU PROPISANU ZAKONOM, A DO 15. FEBRUARA ROK ZA USVAJANJE SETA PODZAKONKSIH AKATA


Krajem prošle godine, poslanici Skupštine Srbije usvojili su Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji kojim se omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet dana.

Prema najavama, set podzakonskih akata trebala bi da budu usvojen do 15. Februara.

 

Od 1. marta Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje, a do tada bi lokalne samouprave morale biti spremne.

Kako teku pripeme za primenu tog sistemskog zakona, proverili smo u kikindskoj opštini.

 

Kako tvrde nadležni, u okviru Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda postoje svi organizacioni uslovi za sprovođenje objedinjene procedure koju Zakon predviđa. Nakon predaje dokumentacije, dugog čekanja nije bilo ni do sada.

"U našem Sekretarijatu se ni do sada nije čekalo dugo ni na građevinsku dozvolu, ni na urbanistički akt ako je podnosilac zahteva imao kompletnu dokumentaciju. Kada je neophodna dokumentacija bila potpuna, nije ni bio potreban rok od 28 dana", kaže Biljana Felbaba, sekretarka Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda.

"I ubuduće će građani, investitori imati na raspolaganju primeren rok za podnošenje dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole. U protivnom, zahtev će biti odbačen kao nepotpun. U primeni Zakona o planiranju i izgradnji najveći problem će biti obezbeđenje dokumentacije za dobijanje neophodnih uslova od nadležnih javnih preduzeća, ustanova, zavoda. Pogotovo za stambeno-poslovne objekte, jer je to do sada bila višemesečna procedura", kaže Dragan Tomašev, JP Direkcija za izgradnju grada.

Ako je ulica u kojoj se gradi objekat pod ingerencijom Republičke direkcije za puteve, neophodna vam je njihova saglasnost. Za objekat u široj zoni centra grada ili za objekat uknjižen kao zaštićeno kulturno-istorisjko dobro, neophodno vam je mišljenje, odnosno saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Tako je sa Elektrodistribucijom, Srbijagas-om. Te procedure traju mesecima.

"Reč je, ne o danima, nedeljama već o mesecima čekanja. Nekada je to i pola godine čekanja. Kako će se javna preduzeća, ustanove, nadležni zavodi organizovati i ispoštovati obavezu da u roku od 15 dana izdaju uslove, ja to stvarno ne znam", kaže Biljana Felbaba, sekretarka Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda.

Prema najavama, set podzakonskih akata trebala bi da budu usvojen do 15. februara, a od 1. marta Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje.

"Što se tiče same procedure, celina je zaoakružena. Napominjem još jednom, praksa će pokazati da li su predviđeni rokovi realni, da li će to zaista zaživeti. Što se kikindske lokalne samouprave tiče, mi ćemo se potruditi da zakonsku regulativu u potpunosti ispoštujemo", kaže Biljana Felbaba, sekretarka Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu opštine Kikinda

Dodajmo da bi Ministarstvo trebalo da utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave, kao i olakšice, odnosno broj rata prilikom plaćanja.

Izvor: