Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 10 OD 31.1.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE RADIO-FREKVENCIJA ZA SISTEME ZA PRUŽANJE JAVNE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE USLUGE – ŠIROKOPOJASNE BEŽIČNE PRISTUPNE SISTEME (BWA), MOBILNE/FIKSNE KOMUNIKACIONE MREŽE (MFCN) U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 3400–3600 MHZ I 3600–3800 MHZ
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLANA RASPODELE FREKVENCIJA/LOKACIJA ZA TERESTRIČKE ANALOGNE FM I TV RADIODIFUZNE STANICE ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU STANDARDNIH MODELA UGOVORA I PREDUGOVORA O OTKUPU UKUPNOG IZNOSA PROIZVEDENE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU VOĐENJA I IZGLEDU REGISTRA ROBNIH ZAPISA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE, KAO I SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA ROBNOG ZAPISA, NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM ROBNIM ZAPISIMA I OBRASCU ROBNOG ZAPISA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA U POGLEDU KVALITETA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU POLJOPRIVREDNI PROIZVODI KOJI SE SKLADIŠTE U JAVNOM SKLADIŠTU
 • PRAVILNIK O ELEMENTIMA ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU TEHNIČKE OPREMLJENOSTI I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POSLOVA METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DELATNOSTI
 • OPŠTE OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO EMITERIMA RADI OMOGUĆAVANJA NESMETANOG INFORMISANJA GLEDALACA SA OŠTEĆENIM SLUHOM U TOKU PREDIZBORNE KAMPANJE
 • PRAVILNIK O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA DODELU SLOTOVA I USKLAĐIVANJU REDOVA LETENJA NA AERODROMIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBEZBEĐIVANJU KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI VAZDUHOPLOVA I DRUGIH VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA, DELOVA I UREĐAJA I O ODOBRAVANJU VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKIH ORGANIZACIJA I OSOBLJA KOJE SE BAVE OVIM POSLOVIMA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DETALJNIM MERAMA ZA PRIMENU ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U VAZDUHOPLOVSTVU
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DOPUNI ZAJEDNIČKIH OSNOVNIH STANDARDA OBEZBEĐIVANJA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE PREGLEDA OBEZBEĐIVANJA
 • PRAVILNIK O OPERATIVNOJ DOZVOLI ZA OBAVLJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA
 • PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA POD KOJIMA SE IZDAJE ODOBRENJE STRANOM AVIO-PREVOZIOCU ZA OBAVLJANJE MEĐUNARODNOG JAVNOG AVIO-PREVOZA SA REPUBLIKOM SRBIJOM
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE NUKLEARNIM OBJEKTIMA U REPUBLICI SRBIJI SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRAVA DETETA
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE ZAJEČAR
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE SURDULICA
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE UŽICE
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE KRALJEVO
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE KNJAŽEVAC
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE VRANJE
 • ODLUKA O OSNIVANJU OPŠTE BOLNICE PRIJEPOLJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINJE”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA „DR VUKAN ČUPIĆ”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI „DR LAZA LAZAREVIĆ”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME „TORLAK”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE „LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA VERSKU NASTAVU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIVREDE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
 • REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PLASIRANJE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA NA OSNOVU POSEBNIH AKATA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU „VODOVOD”, VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA, „ELEKTROSRBIJA” D.O.O. KRALJEVO
Izvor: Paragraf Lex