Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Postignut dogovor auto-škola i nadležnih, te u Zakonu neće biti odredbe po kojoj zaposleni u auto-školama, svakih pet godina, moraju da polažu za licence


Oko 4.000 zaposlenih u auto-školama Srbije ne treba da strepe za svoja radna mesta posle Nove godine. To je rezultat razgovora koji su u četvrtak, 28. decembra 2017. godine imali predstavnici Privredne komore auto-škola sa ministrom unutrašnjih poslova, Nebojšom Stefanovićem.

- Zbog odredaba Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US - dalje: Zakon) iz 2009. godine postojala je opasnost da posle prvih dana 2018. godine većina od oko 400 auto-škola iz Srbije prestane sa radom - kaže Milan Todorović, predsednik zajednice auto-škola Beograda. - Stefanović je obećao da će se maksimalno zauzeti da kroz amandmane dođe do promene ovog člana Zakona, koji se ionako uskoro menja u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja neće biti odredbe po kojoj zaposleni u auto-školama ponovo, svakih pet godina, moraju da polažu za licence.

- Taj svojevrsni nonsens Zakona iz 2009. godine biće izmenjen, a dotle će, da se ne bi kršio Zakon, svi koji budu morali da polažu ispit za obnavljanje licenci to raditi drugačije nego do sada - kaže Todorović.

On objašnjava da će iz ispitnih oblasti biti izbačena pitanja poput "Pitagorine teoreme", "Kantovog zakona", i drugih koja nemaju nikakve veze sa obukom.

- Ministar je predložio, a mi smo se složili, da 4. januara imamo sastanak sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i da mi predložimo oblasti iz kojih će se polagati ispit, sve dok se ta odredba ne stavi u Narodnoj skupštini van snage - kaže Todorović.

Izvor: Vebsajt Novosti, P.Ž., 28.12.2017.
Naslov: Redakcija