Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru produžena je do kraja 2018. godine


Plate u javnom sektoru od 1. januara 2018. godine povećane su za 10 odsto i za pet odsto u administraciji, a penzije će biti povećane za pet odsto.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) predviđa da učešće plata i opšteg nivoa države u BDP-u bude sedam odsto, odnosno da učešće penzija u BDP -u bude do 11 odsto.

Povećanje penzija od pet odsto, kažu u Vladi Republike Srbije, fiskalno je održivo i 86,6 odsto penzionera - sa penzijama do 37.000 dinara imaće penziju veću od one koju su primali pre sprovođenja programa konsolidacije.

Njihovo učešće u BDP-u pašće sa 13 odsto u 2014. godini na 11 odsto u 2019. godini, što je nivo predviđen Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017).

Masa penzija će se povećati 25 milijardi dinara, što iznosi 0,5 odsto BDP-a.

Za povećanje zarada je predviđen iznos od 35 milijardi dinara.

Predviđeno je snižavanje nivoa zarada bez doprinosa na teret poslodavaca do sedam odsto BDP -a, a trenutno je učešće ovako definisanih zarada 8,3 odsto u BDP-u.

Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 01.01.2018.
Naslov: Redakcija