Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAVRŠEN PARAGRAF BIZNIS FORUM: Razmotrene teme u vezi sa radnim sporovima, razvojnim planovima APR, bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti podataka o ličnosti


Završnog dana Paragraf Business Foruma, 29. novembra 2019. godine, u Vrdniku, održan je veći broj predavanja.

Bojana Miljanović i Veljko Smiljanić, advokati u kancelariji Karanović & Partners govorili su o zloupotrebi dominantnog položaja i nenajavljenom uviđaju Komisije za zaštitu konkurencije.

Miroljub Ristić, direktor Sektora poslovnih operacija Beogradske berze izlagao je na temu Tržište kapitala i planovi Beogradske berze za naredni period.

Jelena Nikolić, partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić govorila je o najčešćim greškama i propustima poslodavaca koje dovode do radnog spora.

Miladin Maglov, registrator Registra privrednih subjekata upoznao je učesnike sa planovima i najavama Agencije za privredne registre za narednu godinu.

Miodrag Loncović, inspektor iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, održao je predavanje na temu prava i obaveza poslodavca iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara - Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, održao je završno predavanje na temu Zaštita podataka o ličnosti i GDPR, nova evropska i domaća regulativa.

Izvor: Redakcija, 01.12.2019.