Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI KONKURS ZA DODELU START-AP I INOVATIVNIH KREDITA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI: ROK ZA PRIJAVU PRODUżEN DO 6. NOVEMBRA 2015. GODINE


Vlada Republike Srbije je obezbedila kreditnu liniju od 50 miliona dinara za pomoć aj-ti sektoru. Kredit se daje na četiri godine, sa jednogodišnjim grejs periodom i godišnjom kamatom od jedan odsto. Konkurs je objavljen 7. oktobra, a rok za prijave je odlukom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, usled velikog interesovanja, produžen do petka 6. novembra 2015. godine.

Maksimalan iznos kredita je milion i po dinara za preduzetnike, a za pravna lica i firme tri miliona dinara. Kod početničkih kompanija Fond za razvoj proverava hipoteku i kvalitet projekta, a za firme koje već duže rade, provera je sveobuhvatnija.

"Kod njih ćemo vršiti kompletnu ocenu boniteta. I ocenu boniteta i ocenu instrumenata obezbeđenja. U zavisnosti od te dve ocene, kao stručne službe Fonda, predlagaćemo iznos", kaže Dževida Ninkov, direktor sektora kredita i garancija, Fonda za razvoj.

U Ministarstvu očekuju veliki broj prijava. O njima će odlučivati komisija sastavljena od stručnjaka iz ministarstava, privrede i sa Elektrotehničkog fakulteta.

"Ocenjivaće se i inovativnost i održivost i broj zaposlenih i područje koliko je razvijeno, odnosno da li su ruralna", kaže Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine i turizma.

Krediti firmama omogućiće razvoj digitalnog društva i pokretanje manjih projekata. Za velike projekte nemamo dovoljno stručnjaka.

I 2016. godine Vlada Republike Srbije će nastaviti projekat kreditiranja aj-ti firmi, koji se obavlja u skladu sa Uredbom o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije ("Sl. glasnik RS", br. 80/2015). Ako 2015. godine novčana sredstva ne budu podeljena, preusmeriće ih za isti projekat sledeće godine.

Izvor: Vebsajt RTS, Srđan Dimitrijević, 30.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija