Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DUVANU: 15. oktobar 2019. godine rok za dostavljanje izveštaja proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana, za treći kvartal


Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni izn.), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana ("Sl. glasnik RS", br. 18/2019), svi privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana, Registar obrađivača duvana i Registar prerađivača duvana koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, za treći kvartal 2019. godine.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (od obrasca broj 1 do obrasca broj 7), najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za duvan, 01.10.2019.
Naslov: Redakcija