Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANA PREZENTACIJA NA TEMU "IZGRADNJA PRODUKTIVNOG ODNOSA IZMEđU PARLAMENTA I VRHOVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE"


Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije imali su priliku da se 1. oktobra 2015. godine u Narodnoj skupštini upoznaju sa prezentacijom pod nazivom "Izgradnja produktivnog odnosa između Parlamenta i Vrhovne revizorske institucije".

O iskustvima SAD-a i odnosu Parlamenta i Vrhovne revizorske institucije, kao i o ulozi i značaju revizorske svrsishodnosti, govorio je Džozef Kristof, bivši direktor za međunarodne odnose Kancelarije za odgovornu vlast SAD.

Otvarajući skup potpredsednik Narodne skupštine i predsedavajući Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije prof. dr Vladimir Marinković istakao je da je prezentacija za narodne poslanike, članove Pododbora, dobro iskustvo, ali i prilika da se upoznaju sa praksom dobrog upravljanja u SAD, koje su pojam višedecenijske tradicije kada su u pitanju kontrola budžeta, revizija i kontrola javnih finansija. Ekonomske reforme, reforma javnog sektora i saradnja sa nezavisnim institucijama, posebno Državnom revizorskom institucijom, predstavljaju ključ razvoja Srbije, naveo je Marinković.

"Rad Državne revizorske institucije za nas jeste svetinja, to je novac građana i naša dužnost je da nađemo način da taj novac bude svrsishodno potrošen", zaključio je Marinković.

Džozef Kristof, bivši direktor za međunarodne odnose Kancelarije za odgovornu vlast SAD pozdravio je formiranje Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije u Narodnoj skupštini, uvođenje programskog budžetiranja u Srbiji i pokretanje novih inicijativa od strane DRI. On je u svom izlaganju posebnu pažnju posvetio ulozi vrhovnih revizorskih institucija, vrstama revizorskih usluga, koristi od revizija i partnerskom odnosu sa parlamentom.

Govoreći o vrstama revizorskih usluga Kristof je istakao važnost revizije svrsishodnosti, ilustrujući je primerima Indonezije, Srbije i SAD. U Indoneziji, gde je Vrhovna revizorska institucija osnovana 1947.godine, 20 odsto revizija su revizije svrsishodnosti, a 80 odsto finansijske revizije. U Srbiji, gde je DRI osnovana 2006.godine, 95 odsto su finansijske, a samo 5 odsto revizije svrsishodnosti, dok u SAD, koja od 1921.godine ima Vrhovnu revizorsku instituciju, 10 odsto su finansijske revizije,a čak 90 odsto revizije svrsishodnosti. Korist od revizija koje se sprovode su nezavisne procene zasnovane na činjenicama koje informišu i utiču, omogućavaju veći nadzor, štede novac i unapređuju učinak organa javne vlasti, istakao je Kristof. On je naveo da revizorski izveštaji utiču kako na donosioce odluka, tako i na nosioce znanja, ali i olakšavaju parlamentarni nadzor.

U raspravi nakon prezentacije razmenjena su iskustva vezna za procedure i standarde revizija, sličnosti i razlike u misijama američke i srpske revizorske institucije, odnosu DRI i Narodne skupštine, načinu funkcionisanja američke revizorske institucije i drugo.

Prezentaciju je organizovao Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u saradnji sa USAID-ovim Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 01.10.2015.