Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USPOSTAVLJEN OPERATIVNI FADN SISTEM U SRBIJI: SISTEM RAčUNOVODSTVENIH PODATAKA OMOGUćAVA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA NA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVIMA U TOKU GODINE, šTO POLJOPRIVREDNIM PROIZVOđAčIMA OMOGUćAVA DA USPEšNIJE UPRAVLJAJU SVOJIM POSLOVANJEM, A KREATORIMA POLJOPRIVREDNE POLITIKE PRUżA MOGUćNOST DA VREDNUJU EFEKTE SPROVEDENIH MERA


Povodom završetka sprovođenja četvorogodišnjeg projekta koji je finsirala Evropska unija "Uspostavljanje sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji", 1. oktobra 2015. godine, održana je završna konferencija gde su predstavljeni rezultati i postignuća tokom sprovođenja FADN projekta (The Farm Accountancy Data Network) u Republici Srbiji.

"Tokom pregovora o pristupanju EU jedna od tema pregovora odnosi se i na Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima i njegovo funkcionisanje i ovo je jedna od oblasti gde ćemo imati dobru startnu pregovaračku poziciju, imajući u vidu da smo blagovremeno uspostavili ovaj sistem, uz pomoć upravo EU", rekao je na završnoj konferenciji projekta FADN, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Danilo Golubović.

On je objasnio da je pripremljena i FADN metodologija, koja uključuje sve neophodne procedure za prikupljanje, unos i prenos podataka u FADN centralnu bazu, usklađene sa zahtevima EU. Utvrđena je i struktura poljoprivrednih gazdinstava uključenih u sistem, kao i plan za njihov izbor, a kao možda najznačajniji rezultat, Golubović je naveo uspostavljanje FADN baze podataka, koja će se ubuduće unapređivati i proširivati sa novim korisnicima.

Golubović je istakao da su prikupljeni i predstavljeni prelimirani FADN rezultati za 2014. godinu, kako bi se pokazalo da sistem uspešno funkcioniše, a što će nam, kako je rekao, biti praksa i obaveza narednih godina.

"Svesni značaja FADN sistema, kao izvora mnogobrojnih statističkih pokazatelja i odlične analitičke osnove za kreiranje buduće poljoprivredne politike, siguran sam da ćemo na najbolji način učiniti održivim ovaj sistem, kako bi sa pristupom EU, postali deo velikog evropskog FADN sistema", zaključio je Golubović.

U procesu pristupanja Evropskoj uniji poljoprivreda Republike Srbije treba da prilagodi niz propisa i standarda i usvoji određene zahteve u skladu sa ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy - CAP), među kojim je i uspostavljanje Sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Network - FADN).

Ovaj sistem omogućava evidentiranje poslovnih promena na poljoprivrednom gazdinstvima u toku godine, što poljoprivrednim proizvođačima omogućava da uspešnije upravljaju svojim poslovanjem, a kreatorima poljoprivredne politike pruža mogućnost da vrednuju efekte sprovedenih mera. Zahvaljujući ovakvom sistemu za praćenje određenih ekonomskih pokazatelja, podaci koji će se pratiti na poljoprivrednim gazdinstvima biće uporedivi za poljoprivredna gazdinstva kako na području Republike Srbije, tako i u regionu i u Evropi.

Uspostavljeni FADN sistem u Republici Srbiji je za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine od izuzetnog značaja jer će kroz mnogobrojne pokazatelje dobiti sveobuhvatni pregled organizaciono-ekonomskih karakteristika nacionalne poljoprivrede, koji su neophodni za kreiranje i sprovođenje održive poljoprivredne politike u Republici Srbiji. S druge strane, FADN sistem obezbeđuje identifikovanje pozitivnih i negativnih faktora poslovanja, kroz kontinuirano praćenje prihoda, troškova i profita, što omugućava da poljoprivrednici, donošenjem ispravnih poslovnih odluka, poslovanje svog gazdinstva mogu učiniti uspešnijim i produktivnijim.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, 01.10.2015.
Naslov: Redakcija