Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: NA DNEVNOM REDU PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I O IZMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2014. godini, za sredu, 1. oktobar 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Narodne Republike Alžir o uzajamnoj razmeni i zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 94 o radnim klauzulama javnih ugovora, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o veterinarskoj saradnji, koji je podnela Vlada;

10. Predlog odluke o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka;

11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Demokratska stranka;

12. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Boris Tadić - Nova demokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda, zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 5. i 6. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7, 8. i 9. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 10. i 11. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština je prihvatila predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini i Predlogu zakona o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih predloga zakona.

Narodna skupština je, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala prestanak mandata pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Mariji Stevanović, Draženu Jariću i Dejanu Andrejeviću, danom podnošenja ostavke.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnoj svojini, Predlogu zakona o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.

Predloge zakona obrazložila je potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavlja sa radom u četvrtak, 2. oktobra, u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 1.10.2014.