Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI, PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME


Početak redovnog zasedanja počeo je svečano, uz intoniranje himne i Gardu Vojske Srbije. Poslanici će se sutra baviti predloženim zakonom o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, kojim se uređuju način i uslovi izvoza i uvoza te opreme i naoružanja, njihov tranzit i transport i pružanje brokerskih usluga.

Propisuju se postupci izdavanja dozvole i ovlašćenja nadležnih organa u sprovođenju tog zakona, a cilj usvajanja tih zakonskih rešenja je ostvarivanje i zaštita odbrambenih, bezbednosnih i spoljnopolitičkih interesa Srbije, njenog međunarodnog kredibiliteta i obezbeđenja poštovanja međunarodnih obaveza u toj oblasti.

I dok su se poslanici u plenarnoj sali bavili zakonskim predlozima, sa novinarima u holu razgovarali su o raznim temama.

Demokrate su bile nezadovoljne što su poslanici većine odbili da se u dnevni red sednice uvrsti i rasprava o "Zojinom" zakonu, anketnom odboru o poplavama, izveštaju ombudsmana o pravima deteta i zakon o krađi beba.

  • Skupština Srbije raspravljala je o izmenama Zakona o javnoj svojini, koje predviđaju produžetak roka za upis prava javne svojine autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave sa tri na pet godina.

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički rekla je da pomeranje tih rokova daje vremena kako jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, koja to još nisu uradila, da podnesu zahteve, tako i Vladi Srbije da sveobuhvatno istraži zašto je taj proces do sada tako sporo tekao.

"Pomeranje rokova daje vremena Vladi Srbije i da istraži da li možda ima još načina da se pitanje efikasnijeg stavljanja javne svojine u upotrebi reši", rekla je Udovički u parlamentu.

Ona je podsetila da je utvrđen rok od tri godine od dana stupanja na snagu Zakona u kojem autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave treba da podnesu zahtev za upis prava javne svojine i identičan rok za javna preduzeća i društva kapitala za taj posao.

"Imajući u vidu da taj rok ističe 6. oktobra , kao i činjenicu da veliki broj navedenih subjekata nije podneo te zahteve, neophodno je produženje ovih rokova", rekla je ministarka.

Kada je reč o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj adminsitraciji, Udovički je ukazala da je propisana obaveza podnošenja poreske prijave isključivo u elektronskom obliku u određenim rokovima za različite poreske obaveze.

"U narednom periodu vlada će intezivirati napore u jačanju poreskih naplata i u skladu sa tim raditi na izmeni niz propisa", rekla je Udovički.

Izvor: