Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIVREMENO IZMEŠTANJE ODELJENJA VIŠEG SUDA U BEOGRADU: ZBOG REKONSTRUKCIJE I IZMEšTANJA PISARNICA NEćE RADITI SA STRANKAMA OD 23.08. DO 05.09.2016.


Zbog rekonstrukcije i adaptacije Palate pravde u Beogradu krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu biće od 05.09.2016. godine privremeno smeštena na novoj lokaciji, u Katanićevoj ulici broj 15.

Zbog predstojeće selidbe pisarnica Višeg suda u Beogradu neće raditi sa strankama u periodu od 23.08.2016. godine do 05.09.2016. godine, izuzev u predmetima koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim. Zakazana suđenja u periodu selidbe biće naknadno prezakazana, ukoliko za navedenim bude potrebe.

Spiskovi rasporeda kabineta i sudnica koje će koristiti sudije krivičnih odeljenja Višeg suda u Beogradu u zgradi pravosudnih u ulici Katanićevoj 15 biće naknadno istaknuti na vidnim mestima, kao i na samom ulazu zgrade.

Izvor: Vebsajt Višeg suda u Beogradu, 01.08.2016.