Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: REGIONALNA STRATEGIJA ZA UPRAVLJANJE KATASTROFAMA UčINIćE REGION JIE BEZBEDNIJIM OD RIZIKA OD KATASTROFA


Izrada regionalne strategije za upravljanje katastrofama u regionu Jugoistočne Evrope, u kojoj se veliki prioritet daje kolektivnom naporu da ovaj region učini bezbednijim od rizika od katastrofa, jedan je od glavnih zaključaka trodnevnog Godišnjeg sastanka predstavnika odbora za odbranu i bezbednost parlamenata Jugoistočne Evrope, posvećenog odbrani od poplava.

Učesnici Godišnjeg sastanka, koji su zajednički organizovali Narodna skupština i Centar za bezbednosnu saradnju (RACVIAC), uz podršku Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), usvojili su 01. jula 2015. godine Zajedničku izjavu, kojom pozivaju na unapređenje regionalne saradnje i pružanje pomoći u poplavljenim predelima JIE.

Zatvarajući konferenciju organizatori su istakli da je ovaj regionalni dijalog pomerio fokus sa vojnih aspekata bezbednosti na civilnu zaštitu i upravljanje rizicima od katastrofa. Ocenjeno je da je ovo bio dijalog sa puno otvorenosti i ukazivanja na prave probleme i izazove u današnjem vremenu, a koji takođe može da pomogne nacionalnim parlamentima u procesu poboljšanja zakonodavnog okvira u oblasti odbrane od prirodnih katastrofa.

Koorganizatori Godišnjeg sastanka, Centar za bezbednosnu saradnju (RACVIAC) i Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) ponovili su svoju rešenost da i dalje podržavaju regionalne projekte i inicijative i istakli značaj koji parlamentarna saradnja ima na nacionalnom, regionalnom, bilateralnom, ali i multilateralnom planu. Najavljeno je i da će se naredni sastanak održati u Parlamentu Makedonije ili Bosne i Hercegovine na temu migracija, koja je od izuzetnog značaja, kako u svetu, tako i u regionu JIE.

Predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Marija Obradović, zahvalila je u ime Narodne skupštine predstavnicima koorganizatora, kolegama parlamentarcima iz regiona i stručnoj službi Narodne skupštine na angažovanju i realizovanju Godišnjeg sastanka i pozvala na blisku saradnju predstavnika najviših zakonodavnih tela u zemljama JIE u izradi i donošenju dokumenata koja su od važnosti za prevenciju, ali i saniranje posledica prirodnih katastrofa.

Na kraju trodnevnog rada usvojena je Zajednička izjava koju možete pročitati ovde.

Godišnji sastanak predstavnika odbora za odbranu i bezbednost parlamenata Jugoistočne Evrope posvećen odbrani od poplava, održan je u Narodnoj skupštini, od 30. juna do 1. jula 2015. godine, i okupio je predstavnike osam odbora za odbranu i bezbednost parlamenata regiona JIE.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 01.07.2015.