Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NBS: USVOJEN SET PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI POSLOVA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA


Izvršni odbor Narodne banke Srbije je 19. juna 2015. godine usvojio pet podzakonskih akata iz oblasti poslova platnih institucija i institucija elektronskog novca:

  • Odluku o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015),
  • Odluku o kapitalu i adekvatnosti kapitala platnih institucija i institucija elektronskog novca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015),
  • Odluku o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015),
  • Odluku o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015),
  • Odluku o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015).

Pored navedenih, guverner Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o sprovođenju odredaba Zakona o računovodstvu koje se odnose na kontni okvir, finansijske izveštaje i statistički izveštaj za platne institucije i institucije elektronskog novca ("Sl. glasnik RS", br. 55/2015).

Time je Narodna banka Srbije u zakonom predviđenom roku ispunila obavezu iz Zakona o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) od 18. decembra 2014. godine prema čijim odredbama je bila u obavezi da donese propise za sprovođenje tog zakona, koje je dužna da donese - najkasnije u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 26. juna 2015. godine.

Usvojene odluke donete su na osnovu ovlašćenja za donošenje podzakonskih propisa iz Zakona o platnim uslugama, kao i na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), za odluku koja se odnosi na računovodstvene propise.

Donetim podzakonskim propisima, pored ispunjenja zakonom utvrđenih obaveza, izvršena je i bliža implementacija odgovarajuće evropske regulative (Direktiva o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu 2007/64/EZ i Direktiva o osnivanju, nadzoru i poslovanju institucija elektronskog novca 2009/110/EZ) uz uvažavanje i relevantnih uporedno-pravnih regulatornih rešenja.

Svih šest usvojenih odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine. U skladu sa Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), zahtevi za davanje dozvola za poslove platnih institucija i institucija elektronskog novca mogu se podnositi Narodnoj banci Srbije od 1. avgusta 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 01.07.2015.