Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMITET UN ZA PRAVA DETETA: Srbija da zabrani telesno kažnjavanje dece


Komitet UN za prava deteta uputio je Srbiji 41 preporuku šta treba da se uradi da bi se dodatno unapredila Konvencija o dečijim pravima, među kojima je i eksplicitna preporuka da se zabrani telesno kažnjavanje dece, izjavila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštini Republike Srbije, na kojoj je bilo reči o drugom i trećem periodičnom izveštaju Vlade Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, Paunović je rekla da je i ranije bilo sugestija da se to učini u okviru preporuka o sprečavanu nasilja nad decom, a da postoji preporuka nadležnih komiteta UN da se u zakon mora uneti odredba da se zabrani fizičko kažnjavanje dece.

Govoreći o preporukama koje je Srbija dobila, Suzana Paunović je rekla da se one mogu podeliti u nekoliko grupa koje se odnose na potrebu usvajanja novih zakona, uspostavljanja institucije Ombudsmana za prava deteta, sistemski nadzor nad usvajanjem preporuka nezavisnih tela, zatim na jačanje zdravstvene zaštite romske dece i žena u cilju smanjivanja stope smrtnosti, sprečavanje nasilja u porodici i drugo.

Prema njenim rečima, preporuke se odnose i na smanjivanje broja dece smeštenih u institucije, što je oblast u kojoj je Srbije već postigla zavidne rezultate kroz omogućavanje deci bez primarne porodice da se lakše integrišu u alternativne.

"Jedna smo od retkih zemalja koja ima Savet Vlade za praćenje sprovođenja preporuka", rekla je ona i dodala da je u novembru 2017. godine sa Unicefom potpisan Memorandum o saradnji koji će omogućiti sprovođenje projekta praćenja primene preporuka, u čijem će radu učestvovati i nevladine organizacije.

Suzana Paunović je navela da će to omogućiti da se praćenje primene preporuka obavlja i preko Vladinog saveta i preko nevladinog sektora.

"Kao država pokazali smo najveću ozbiljnost kada je u pitanju treći ciklus. Dosta toga je urađeno između dva izveštajna perioda, otvorili smo Poglavlje 23, češće se prati sprovođenje preporuka koje smo dobili... Redovno podnosimo izveštaje, pratimo kako se sprovode preporuke, postoje mehanizmi koji se time bave a sada taj proces činimo otvorenim i zakonodavnoj vlasti, koja u to treba da ima uvid da bi mogla da adekvatno usvaja zakone", rekla je ona.

Izvor: Vebsajt N1, 29.03.2018.
Naslov: Redakcija