Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


NEPROMENJEN NAČIN KNJIŽENJA OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA NAKON PROPISIVANJA JEDINSTVENOG UPLATNOG RAČUNA ZA UPLATU POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU

DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: • 45 dana nakon završetka svakog od prva tri tromesečja, odnosno u roku od dva meseca od završetka polugodišta •

LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA: • Poreski aspekt •

PDV TRETMAN PROMETA USLUGA IZDAVANJA I SLANJA POTVRDA O STANJU NA RAČUNIMA KOJI VRŠI BANKA

Izvor: Paragraf Lex