Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O METROLOGIJI: ZAKON STUPA NA SNAGU 4. MARTA 2016. GODINE. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREđUJE ZAKONSKA KONTROLA MERILA, PRIMENJUJU SE NA MERILA KOJA SE UPOTREBLJAVAJU ZA MERENJE U OBLASTI ZAšTITE ZDRAVLJA I OPšTE BEZBEDNOSTI, ZAšTITE żIVOTNE SREDINE, KONTROLE I BEZBEDNOSTI SAOBRAćAJA, KAO I U PROMETU ROBA I USLUGA


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 24. februara 2016. godine, Zakon o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon).

Ovim Zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljeni na tržište, odnosno isporučivanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Cilj ovog zakona je da obezbedi:

1) upotrebu mernih jedinica uskađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica;

2) jedinstveno merenje u Republici Srbiji i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošaca, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa;

3) sledivost etalona Republike Srbije do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država;

4) slobodnu trgovinu i spreči nepotrebne prepreke u trgovini;

5) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata;

6) usmeravanje i finansiranje metroloških istaživačkih i razvojnih aktivnosti;

7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Odredbe ovog Zakona kojima se uređuje zakonska kontrola merila, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenje u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine, kontrole i bezbednosti saobraćaja, kao i u prometu roba i usluga.

Odredbe ovog Zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njeno isporučivanje na tržište, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Odredbe ovog Zakona primenjuju se i na oblast obdrane, osim planiranja, organizovanja, sprovođenja i nadzora metrološke delatnosti koja se obavlja za specifične potrebe odbrane, što ure uređuje ministar nadležan za poslove obdrane.

Ovaj Zakon stupa na snagu 4. marta 2016. godine, kada će prestati da važi Zakon o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Izvor: Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 29.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija