Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJENA "GODINA PREDUZETNIŠTVA"


U Privrednoj komori Srbije (PKS), 1. marta 2016. godine, predstavljena je "Godina preduzetništva", program aktivnosti Vlade Republike Srbije za podsticanje preduzetničkog duha. Predstavljanju "Godine preduzetništva" prisustvovao je veliki broj ambasadora u Srbiji, kao i članova Vlade Republike Srbije.

Ministarstvo privrede, kao resorno ministarstvo, uz učešće brojnih partnera, od marta ove godine sprovode veliki projekat na nacionalnom nivou pod nazivim "Godina preduzetništva 2016".

Za podršku preduzetništvu država je izdvojila 16,06 milijardi dinara. Od te cifre su 4,4 milijarde bespovratna sredstva, dok će 11,38 milijardi dinara biti opredeljeno za kredite i garancije.

"Krećemo sa 33 programa pomoći, koji unutar sebe sadrže različite vidove finansijskih i nefinansijskih aktivnosti", rekao je ministar privrede, Željko Sertić i ukazao da je sve detaljno objašnjeno na novom portalu godinapreduzetnistva.rs.

"Godina preduzetništva" će zasnivati na tri glavna stuba:

  • unapređenje poslovnog okruženja,
  • direktna podrška preduzetnicima
  • razvoj preduzetničkog duha.

Kao vid podrške preduzetništva, tokom 2016. godine, biće izmenjeno oko 40 zakona, strategija i pravilnika, rekao je Sertić.

Tokom ove godine biće sprovedeni programi finansijske i nefinansijske podrške preduzetničkim poduhvatima, uključujući naročito programe podrške vezane za početak poslovanja i rast razvoja.

Ovi programi obuhvataju finansijsku i nefinansijsku podršku, programe podrške usmerene na unapređenje poslovanja, investicije, izvoz i inovacije.

Godina preduzetništva biće fokusirana i na dubinske izmene i modernizaciju zakonodavnog i regulatornog okvira, poslovnu infrastrukturu, unapređenje administrativnih procedura i uključivanje poslovnog sektora u kreiranje politika i programa.

"Godina preduzetništva" i svi programi su osmišljeni tako da pomognu sadašnjim i budućim preduzetnicima da im bude lakše. Želja je da se izgradi poverenje i osećaj kod ljudi koji vode ili pokreću posao da postoji način da država pomogne i bude oslonac za dobru ideju i perspektivan projekat.

Razvoj preduzetničkog duha je poseban, dugoročno najvažniji cilj "Godine preduzetništva", zbog čega su kreirane posebne aktivnosti koje treba da kontinuirano razvijaju preduzetnički duh i kulturu u našoj zemlji.

Svi programi, kako je najavljeno, imaće jasne procedure, jednostavne, transparentne i poverljive.

Značajan deo novca uložen u programe je novac iz budžeta, zbog čega je važno da poreski obveznici, kako je rečeno, znaju kako se novac troši i uvere da se ulaže u nešto od čega će srspke ekonomija biti trajno zdravija, moćnija i perspektivnija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 01.03.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija