Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG PRAVILNIKA O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM €�VAN DOHVATA RUKE€� ZA 2014. GODINU


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG PRAVILNIKA O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM „VAN DOHVATA RUKE” ZA 2014. GODINU

 

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke”, za 2014. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

 

Član 2.

 Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

 1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 (1) 7,14% na kratkoročne kredite u RSD;

 (2) 4,39% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

 (3) 3,12% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

 (4) 5,86% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

 (5) 4,42% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

 (6)13,00% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

 2) za druga privredna društva:

 (1) 13,82% na kratkoročne kredite u RSD;

 (2) 11,12% na dugoročne kredite u RSD;

 (3) 6,57% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

 (4) 5,79% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

 (5) 8,49% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

 (6) 7,07% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

 (7) 5,28% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

 (8) 5,74% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

 Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

 

Član 3.

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 28.02.2015.