Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNOVODSTVU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI DUżNI SU DA DO KRAJA FEBRUARA 2016. GODINE, ZA STATISTIčKE I DRUGE POTREBE, DOSTAVE APR BILANS STANJA, BILANS USPEHA I STATISTIčKI IZVEšTAJ ZA POSLOVNU GODINU KOJA JE JEDNAKA KALENDARSKOJ. IZVEšTAJI POTPISANI KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM ZAKONSKOG ZASTUPNIKA, UNOSE SE U POSEBAN INFORMACIONI SISTEM AGENCIJE I DOSTAVLJAJU AGENCIJI U ELEKTRONSKOM OBLIKU


Nije potpis, ako nije elektronski. Finansijski izveštaji i mnogi drugi dokumenti više se neće parafirati olovkom. Kvalifikovani elektronski sertifikat moraće do kraja februara 2016. godine da pribavi oko 155.000 zakonskih zastupnika, odnosno direktora privrednih subjekata, a taj dokument omogućava elektronsko poslovanje sa svim portalima države. Između ostalog, neophodan je i za građevinske dozvole.

Pred Agencijom za privredne registre je veoma izazovna godina. Početkom januara 2016. godine počeo je da radi elektronski sistem za izdavanje građevinskih dozvola, od 29. februara počinje predavanje finansijskih izveštaja isključivo sa elektronskim potpisom, a sredinom godine javnosti će biti dostupan i takozvani "registar privremenih ograničenja za loše direktore".

Kada je reč o sistemu elektronskog izdavanja građevinskih dozvola, prema rečima Zvonka Obradovića, direktora Agencije za privredne registre, do sada je pokrenuto oko 500 procedura. Sistem, čija je suština da se pojednostave procedure, podrazumeva da se preko IT platforme kojom rukovodi Agencija vode procedure pred najširom lepezom državnih organa i institucija, tačnije svih onih koji u procesu izdavanja građevinskih dozvola učestvuju. Ceo posao se završi za 28 dana.

Zakonom o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) predviđeno je stvaranje centralnog registra vezano za prekršaje. Od juna 2016. godine na jednom mestu biće sistematizovani prikupljeni podaci o onim privrednim subjektima, odnosno njihovim vlasnicima, direktorima i članovima nadzornih odbora ili drugih organa, čije je poslovanje sankcionisano izricanjem krivičnih, prekršajnih ili upravnih sankcija.

U njemu će se nalaziti podaci o svim onim merama koje su doneli organi pravosuđa, inspekcijskog nadzora, poreske kontrole, organi koji se bave blokadama poslovnih računa. Ti podaci će davati kompletnu sliku o poslovnoj pouzdanosti određenog privrednog subjekta, osnivača, direktora, organa koji upravljaju preduzećem, zakonskih zastupnika i preduzetnika. Na primer, da li je prema odgovornom licu, kompaniji, osnivaču kompanije izrečena mera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima, mera koju je izrekao poreski organ ili inspekcijski organ, mera zabrane obavljanja delatnosti tom licu ili kompaniji, da li mu je oduzeta licenca, dozvola, odobrenje, koncesija, subvencija ili podsticaj...

Ti podaci poslužiće kao osnov za privremeno ograničavanje prava na registraciju nove kompanije ili radnje, nastavak obavljanja delatnosti ili druge privredne aktivnosti, dok mera zabrane ne istekne. Javnost i dostupnost tih podataka preko sajta APR dodatno će podići nivo pravne sigurnosti, a APR-u omogućiti da raspolaže ažurnim informacijama u trenutku odlučivanja po novim zahtevima korisnika, što će dodatno unaprediti kvalitet usluga.

Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) predviđena je obaveza da preduzeća u Srbiji finansijske izveštaje za 2015. godinu, uključujući i izveštaje za statističke i druge potrebe, od 2016. godine, predaju Agenciji za privredne registre isključivo u elektronskoj formi, sa kvalifikovanim elektronskim potpisom.

- Dok su u prošloj godini ovom novinom bila obuhvaćena velika, srednja i mala pravna lica, kvalifikovani elektronski sertifikat sada moraju imati i mikro privredna društva, udruženja, sindikati i ostala pravna lica, ali i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, sveukupno njih oko 155.000. Prošle godine je 30.000 izveštaja imalo kvalifikovani potpis, a 100.000 je predato preko IT sistema APR, bez elektronskog potpisa, što je značilo da se primerak tog izveštaja, potpisan od strane zakonskog zastupnika, morao slati u papiru poštom - navodi Obradović.

On podseća zakonske zastupnike koji nisu pribavili elektronski potpis da se jave sertifikacionim telima i da na vreme ispune svoju zakonsku obavezu. Poslednji rok je kraj februara 2016. godine, kada počinje podnošenje statističkih finansijskih izveštaja, a do 30. juna 2016. godine se podnose redovni godišnji finansijski izveštaji.

Izvor: Vebsajt eKapija, Marija Kambić, 01.02.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija