Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UDŽBENICIMA: STRUčNA DRUšTVA NASTAVNIKA I PROFESORA TRAżE OD MINISTRA DA NE POTPIšE PREDLOG PLANA UDżBENIKA, KOJI PREDVIđA SMANJENJE OBIMA UDżBENIKA I UKIDANJE RADNIH SVEZAKA I ZBIRKI KAO OBAVEZNOG DELA UDżBENIčKOG KOMPLETA


Od sledeće školske godine radne sveske neće biti obavezne. I udžbenici će ubuduće biti daleko tanji, što će značajno olakšati školske torbe. To je bila i namera prosvetnih vlasti kada je pravljen predlog Plana udžbenika, kojim se preporučuje koliko stranica treba da imaju udžbenici iz svakog predmeta.

Članom 44. Zakona o udžbenicima ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, predviđeno je da Plan udžbenika mora da bude usvojen u roku od tri meseca od stupanja Zakona na snagu. Član 13. Zakona predviđa da Nacionalni prosvetni savet donese Plan udžbenika, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Međutim, Nacionalni prosvetni savet nije zasedao od marta 2015. godine i nije poznato da li će imati priliku da raspravlja o ovom važnom dokumentu, jer još uvek nije izabran predsednik tog tela, koji treba da sazove konstitutivnu sednicu.

Prema zakonu, ako Nacionalni prosvetni savet ne donese Plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, Zakon je predvideo da plan udžbenika donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na iznenađenje predlagača, nova rešenja naišla su na negodovanje struke. Učitelji i nastavnici tvrde da nije moguće da udžbenici budu tanji kada je ostao isti nastavni program i kažu da su radne sveske neophodne, naročito u nižim razredima. Zato od ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zahtevaju da ne potpiše ovaj dokument.

U Ministarstvu preciziraju da nije tačna informacija da se radne sveske ukidaju, već se samo predviđa da ubuduće neće biti obavezne. Podsećaju i da je Plan udžbenika nastao u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a ne u Ministarstvu.

Kada je reč o radnim sveskama, u Ministarstvu podsećaju da Zakon ne zabranjuje da udžbenik bude radni, odnosno đaci po njemu mogu da pišu kako je svuda u svetu, kao što to čine u radnim sveskama.

Radne sveske predstavljaju degradiranje individualnog rada. Zašto je potrebno da svi učenici rade na istom materijalu? Mnogo je bolje da nastavnici za svakog đaka pripreme materijal koji odgovara njegovom znanju i sposobnostima – objašnjavaju u Ministarstvu, uz napomenu da bi ti troškovi bili nadoknađeni školama koje to budu tražile.

Preporuku o smanjenju broja stranica udžbenika u Ministarstvu obrazlažu činjenicom da je uvidom ustanovljeno da ima delova koji se ili ne obrađuju u nastavi, ili treba da budu sastavni deo drugih predmeta. Takođe kažu da je u pitanju samo preporuka i da niko ne sprečava izdavače, ukoliko žele, da objave udžbenik i na 500 strana. Sigurno neće biti odbijeni zbog obima, tvrde u Ministarstvu.

Jedna od zamerki učitelja i nastavnika tiče se korišćenja elektronskog dodatka udžbeniku. Plan udžbenika predviđa da se deo sadržaja odobrenih udžbenika prenese i u ovaj moderni vid učenja. Kako kažu kritičari ovakvog rešenja, nemaju svi učenici i škole tehničke i materijalne mogućnosti za korišćenje ovog nastavnog sredstva.– Svaka škola ima računare, a Ministarstvo je spremno da deo sredstava od besplatnih udžbenika uloži u to da svako dete dobije tablet – odgovaraju nadležni u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Politika, Sandra Gucijan, 29.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija