Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD JULA 2016. NOVA REGULATIVA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE: NAJVEćA NOVINA JE UVOđENJE ELEKTRONSKOG PEčATA, ODNOSNO żIGA ZA PRAVNA LICA


Pravna baza Paragraf Lex

Rukovodilac službe Sertifikacionog tela u Centru za informatiku i elektronsko poslovanje u Privrednoj komori Srbije Dušan Berdić je kazao da je sav posao koji su sertifikaciona tela ili digitalni servisi obavili do sada u Srbiji zasnovan na direktivi iz 1999. godiine koju uskoro van snage stavlja regulativa usvojena krajem prošlog meseca.

"Sada to postaje zakon koji važi na teritoriji cele EU i svih zemalja članica, i kandidata, a kao zemlja kandidat i Srbija je u obavezi da svoju zakonsku regulativu uskladi sa evropskom do jula 2016. godine", rekao je Berdić.

Najveća novina koju nova regulativa donosi je uvođenje elektronskog pečata, odnosno žiga za pravna lica kao i potpuna standardizacija uz definisanje kontrolnih tela i na nivou države i na nivou EU koji će trajno pratiti usklađenost sa tim standardima.

Srbiji, kako je kazao, u cilju praćenja evropskih standarda, ne nedostaje mnogo budući da smo dobrim delom usklađeni sa novom regulativom.

Nedostaje samo usklađenost zakona, a nije obuhvaćena delatnost u pogledu dugotrajnog cuvanja podataka u elektronskom obliku.

"Nedostaje zakon koji bi definisao kako da čuvamo elektronska dokumenta na duže vreme i teško je napraviti sistem koji će poslovanje jedne firme iz papira prebaciti u elektronski oblik, kada nemamo mogućnost koja nam zakonski garantuje ispravnost", rekao je Berdić.

On je kazao da se već radi nacrt zakona koji bi trebalo da dovede do potpune usaglašenosti sa novonastalom situacijom u Evropi.

Kada su u pitanju rokovi, Berdić kaže da Srbija može da se spremno uključi i usaglasi sa standardima EU i novom regulativom kojom se definišu pravila rada u oblasti elektronskog poslovanja ubuduće, a koji će postati obavezujući od jula 2016. godine.

Izvor: Tanjug, 30.11.2014.