Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBRAZLOŽENJE PREDLOGA ZAKONA O LOBIRANJU KOJIM TREBA DA BUDE USPOSTAVLJEN NORMATIVNI OKVIR ZA OBAVLJANJE TE DELATNOSTI U SRBIJI


Predlogom zakona o lobiranju uspostavlja se normativni okvir za obavljanje te delatnosti u Srbiji, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović koja je obrazlažući zakonka rešenja u parlamentu istakla da se njima definišu uslovi za obavljanje lobiranja.

Regulisanje lobiranja usmereno je, kaže Kuburović, na sprečavanje mogućeg neprimerenog uticaja lobista na formiranje javnih politika, kao i podizanje poverenja građana u proces donošenja odluka, odnosno na utvrđivanje pravila u vezi sa obavljanjem lobiranja.

Ona je istakla da se Predlog zakona zasniva na načelu zaštite javnog interesa i načelu integriteta koje obuhata zakonitost, transparentnost i odgovornost u radu, kao i etičnost, u cilju očuvanja ličnog i ugleda pravnog lica koje obavlja lobiranje, ugleda korisnika lobiranja.

Ministarka je navela da se prilikom uvtrđivanja uslova za obavljanje lobiranja vodilo računa o potrebnom nivou profesionalnih kvalifikacijama, ali i o etičkim pokazateljima.

Predviđeno je da lobista pored visoke stručne spreme, poseduje i specifična znanja o lobiranju koja može steći pohađanjem posebne obuke, rekla je Kuburović.

Prema njenim rečima, Predlogom zakona se promoviše transparentnost lobiranja, koja dolazi do izražaja u uspostavljanju javnog registra lobista, a koji omogućava postojanje preglednih i javno dostupnih informacija o identitetu i interesu svih onih koji utiču ili žele da utiču na organe vlasti u procesu pripreme i donošenja zakona drugih propisa i opštih akata.

Treće, propisana su pravila u vezi sa sprovođenjem lobiranja, istakla je Kuburović i u tom smislu istakla da su propisani obavezna sadržina ugovora o lobiranju i pravila o njegovom raskidu, kao i prekidu postupka lobiranja.

Takođe, opisani su poslovi koje obavljaju lobisti i neregistrovani lobisti i precizno utvrđeni principi njihovog delovanja i obaveze prema koje imaju korisniku lobiranja.

Kuburović je navela da je propisana obaveza lobiranog lica da sačini izveštaj o svakom kontaku sa lobistom ili neregistrovanim lobistom, čija je sadržina takođe uređena ovim Predlogom zakona u cilju omogućavanja standardizacije podataka u vezi sa lobiranjem.

"Smisao evidencije je omogućavanje pristupa javnosti dovoljnom broju informacija o lobističkoj aktivnosti koje se odnose na javne politike i donošenje odluka, kako bi se mogla proceniti priroda i domet lobiranja i kako bi se javnost uverila da je to u skladu s javnim interesom", rekla je Kuburović.

Kuburović kaže da se izveštaji o radu lobista, odnosno pravnih lica koja obavljaju lobiranje podnose Agenciji za borbu korupcije, kao organu koji vodi registre u kojima su upisani.

Izvor: Vebsajt Novosti, 31.10.2018.
Naslov: Redakcija