Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: U SLUčAJU SPORAZUMA POSLODAVCA I ZAPOSLENOG O NASTAVKU RADNOG ODNOSA I PORED ISPUNJENJA USLOVA ZA PENZIJU, SPORAZUM SE MOżE ZAKLJUčITI SAMO DO NAVRšENJA 65 GODINA żIVOTA I NAJMANJE 15 GODINA STAżA OSIGURANJA ZAPOSLENOG


Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon) je oročeni, iznuđeni instrument, koji postavlja način i daje sredstva da država sagleda gde i kako svoj posao može da obavlja na racionalniji način, saopštilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Povodom često postavljenog pitanja da li Zakon, čija će primena početi 11. oktobra 2015. godine, primorava na penzionisanje svih onih koji u 2015. godini ispunjavaju uslove za penziju, a naročito žena, Ministarstvo ističe Zakon omogućava da se javna uprava racionalizuje sa najmanje moguće štete.

Navodi se da član 20 Zakona propisuje da se penzionišu oni koji za to imaju navršene uslove za odlazak u starosnu penziju, osim ukoliko postoji potreba za datim radnim mestom i daljim angažovanjem zaposlenog radi kontinuiteta procesa rada.

U tom slučaju, kako se navodi, sporazumni nastavak rada je dozvoljen, odnosno, u skladu sa stavovima koje Ministarstvo zauzima, te Zakon ne treba shvatiti tako da penzionisanje zaposlenih protiv njene/njegove volje predstavlja osnov za novo zapošljavanje.

Ukoliko postoji, pak, mogućnost da se nečijim penzionisanjem spreči da neko drugi, istih kvalifikacija i stručnog znanja, ostane bez posla i bez penzije, socijalno je odgovorno da se tako i učini.

S tim u vezi, podseća se, Ministarstvo je u više navrata uputilo jasnu poruku javnosti i socijalno-ekonomskim partnerima i u komunikaciji sa drugim državnim organima.

Zakon ne diskriminiše, čak se ni ne bavi bilo kakvim ličnim karakteristikama ili kvalitetima zaposlenih, jer su uslovi za penziju propisani drugim zakonima, kao što je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) ili posebni zakoni kojima se regulišu specifični uslovi rada u policiji, visokom obrazovanju i slično.

Činjenica je da, s obzirom na važeće zakone, član 20 najviše pogađa žene između 60,5 i 65 godina života, ali pogađa i značajan broj zaposlenih sa beneficiranim radnim stažom-najčešće muškaraca, navodi se u saopštenju.

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

IV PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju

Član 20

Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju.

Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni status.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, radni odnos zaposlenog u javnom sektoru iz stava 1. ovog člana ne prestaje ako se poslodavac i zaposleni sporazumeju o nastavku radnog odnosa i dužini njegovog trajanja, u cilju obezbeđivanja stručnog i kontinuiranog obavljanja neophodnih funkcija organizacionog oblika.

Sporazumom iz stava 3. ovog člana može se utvrditi nastavak radnog odnosa zaposlenog najduže do navršenja 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Sporazum iz stava 3. ovog člana zamenjuje odredbe ugovora o radu, odnosno rešenje o zasnivanju radnog odnosa u delu kojim se uređuje vrsta i dužina trajanja radnog odnosa.

Poslodavac može, u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za prestanak radnog odnosa iz stava 1. ovog člana, pribavljati podatke iz službene evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, zaposlenom kome je navršenje radnog veka i nastavak radnog odnosa nakon navršenja radnog veka uređen posebnim zakonom, radni odnos prestaje u skladu sa posebnim zakonom.

Odredba stava 7. ovog člana ne primenjuje se na državne službenike.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, 29.09.2015.