Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 1. OKTOBRA 2015. GODINE SEDNICE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, šUMARSTVO I VODOPRIVREDU, ODBORA ZA USTAVNA PITANJA I ZAKONODAVSTVO, ODBORA ZA ZAšTITU żIVOTNE SREDINE, ODBORA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, TEHNOLOšKI RAZVOJ I INFORMATIčKO DRUšTVO, TREćI SASTANAK PARLAMENTARANE GRUPE ZA OTVORENI PARLAMENT - RAZMATRANJE PREDLOGA ZAKONA


31. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 09.00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine, koji je podnela Vlada (broj 011-544/15 od 6. marta 2015. godine);

2. Razno.

136. sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 09.30 časova, u sali II.

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika sa 135. sednice Odbora;

1. Razmatranje Predloga zakona o izmenama I dopunama Zakona o turizmu;

2. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) iA/RES/512(XVI);

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, o saradnji u oblasti turizma;

4. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije;

5. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA I Republike Srbije;

6. Razmatranje Predloga zakona o nacionalnim parkovima;

7. Razmatranje Predloga zakonao potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save;

8. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije I Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti veterine;

9. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske I Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti.

17.sednica Odbora za zaštitu životne sredine biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 11.00 časova, u sali III.

Dnevni red :

1. Razmatranje Predloga zakona o nacionalnim parkovima;

2. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o sprečavanju zagađenja voda prouzrokovanog plovidbom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save;

3. Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Mađarske i Vlade Republike Srbije o pravovremenoj razmeni informacija u slučaju radiološke opasnosti;

4. Razno.

26. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 11.30 časova, u sali II.

Dnevni red:

-usvajanje zapisnika sa 23, 24. i 25. sednice-

1. Utvrđivanje Predloga odluke o razrešenju člana nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;

2. Predlog odluke za organizovanje javnog slušanja;

3. Razno.

27. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva narodne skupštine biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12.00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje aktuelnog stanja u zbrinjavanju tražilaca azila;

2. Razmatranje Predloga zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti;

3. Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu;

4. Razno.

42.sednicu Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 13.00 časova, u sali III.

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, za period maj – jun 2015. godine (broj 02-2147/15 od 07.09.2015.godine);

2. Razmatranje predstavki na predlog Radne grupe Odbora.

Treći sastanak parlamentarane grupe za otvoreni parlament biće održan 1. oktobra 2015. godine, sa početkom u 13.00 časova, u sali IV.

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodna dva sastanaka Parlamentarne grupe za otvoreni parlament,

2. Informisanje članova o učešću predstavnika Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Vladimira Marinkovića i Dubravke Filipovski na konferenciji Radne grupe za otvorenost zakonodavnog procesa u okviru Partnerstva za otvorenu upravu "Otvorenost kao vrednost: Akcioni planovi parlamenata, standardi i podaci "koja je održana 14. i 15. oktobra u Tibilsiju u Gruziji,

3. Nedelja parlamentarizma od 16. do 25. oktobra – događaji i učešće članova Parlamentarne grupe za otvoreni parlament,

4. Izmene i dopune Pravila o radu.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 30.09.2015.