Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU: Komentari na radnu verziju dostavljaju se do 8. septembra 2023. godine


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da otpočinje izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu i da najkasnije do 8. septembra 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu lovstvo@minpolj.gov.rs

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu i polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu možete preuzeti - ovde


Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 29.08.2023.
Naslov: Redakcija