Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA: PRIMENA PRAVILNIKA POčINJE 1. SEPTEMBRA 2016. GODINE


Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), ministar privrede doneo je novi Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 - dalje: Pravilnik).

Navedeni Pravilnik na snazi je od 30. juna, dok njegova primena počinje 1. septembra 2016. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu mašina, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu;
  • sadržina Deklaracije o usaglašenosti mašine i Deklaracije o ugradnji delimično završene mašine;
  • sadržina tehničke dokumentacije;
  • postupci za ocenjivanje usaglašenosti;
  • zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti;
  • znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti;
  • poverljivost podataka i zaštitna klauzula.

Pravilnik se primenjuje na sledeće mašine, odnosno proizvode:

1) mašine;

2) zamenljivu opremu;

3) bezbednosne komponente;

4) pribore za dizanje;

5) lance, užad i tekstilne priveznice;

6) zamenljive mehaničke prenosnike snage;

7) delimično završene mašine.

Pravilnik se ne primenjuje na sledeće mašine, odnosno proizvode:

1) bezbednosne komponente koje se koriste kao rezervni delovi za zamenu tih komponenti i koje isporučuje proizvođač originalnih mašina;

2) posebnu opremu koja se upotrebljava na sajmovima i/ili u zabavnim parkovima;

3) mašine koje su posebno projektovane ili koje se puštaju u upotrebu u nuklearne svrhe i kod kojih u slučaju otkaza može doći do radioaktivnih emisija;

4) oružje, uključujući vatreno oružje;

5) sledeća prevozna sredstva:

(1) poljoprivredni i šumski traktori, u vezi sa rizicima koji su utvrđeni posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;

(2) motorna vozila i njihove prikolice obuhvaćene posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;

(3) vozila sa dva ili tri točka obuhvaćena posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;

(4) motorna vozila koja su namenjena isključivo za takmičenja;

(5) prevozna sredstva u vazdušnom, vodenom ili železničkom saobraćaju, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta prevozna sredstva;

6) morska plovila i pokretne priobalne jedinice i mašine koje su montirane na tim plovilima i/ili jedinicama;

7) mašine koje su posebno projektovane i izrađene za vojne i policijske svrhe;

8) mašine koje su posebno projektovane i izrađene u istraživačke svrhe za privremenu upotrebu u laboratorijama;

9) rudarsku opremu za dizanje namotavanjem;

10) mašine namenjene za pomeranje izvođača za vreme izvođenja scenskih predstava;

11) električne i elektronske proizvode, odnosno grupe tih proizvoda na koje se primenjuje poseban propis kojim se uređuje električna oprema namenjena za upotrebu u određenim granicama napona, i to:

(1) električne aparate namenjene za upotrebu u domaćinstvu;

(2) audio i video opremu;

(3) opremu za informacione tehnologije;

(4) uobičajene kancelarijske mašine;

(5) niskonaponske prekidače i upravljačke uređaje;

(6) elektromotore;

12) visokonaponsku električnu opremu, i to:

(1) prekidače i upravljačke uređaje;

(2) transformatore.

30. juna 2016. godine, odnosno danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestali su da važe sledeći podzakonski akti:

1. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelike za lance ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)

 2. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)

 3. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu za užad za dizalice ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)

 4. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vatrogasne prikolične lestve ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)

 5. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vozila za spasavanje sa visina ("Sl. glasnik RS", br. 74/2009).

1. septembra 2016. godine, odnosno danom početka primene ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010).

Izvor: Redakcija, 31.08.2016.