Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU


Precizan broj onih koji će napustiti prosvetni sistem biće poznat do kraja septembra, izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić.

Kako je objasnio, najpre će se zaposleni izjasniti o dobrovoljnom odlasku, a potom će biti napravljena druga lista tehnoloških viškova.

Trenutni podaci Ministarstva pokazuju da su direktori škola prijavili 12.000 slobodnih mesta, a istovremeno 5.000 tehnoloških viškova, što ministar objašnjava činjenicom da se zbog promene broja učenika u razredima u pojedinim školama, potreba za nastavnicima određenih predmeta menja. Pojedini nastavnici izgube deo norme, a u nekim školama se javi potreba za novim radnim mestima. Posebnim kolektivnim ugovorom uređeno je da na tim mestima prednost imaju nastavnici koji su u toj ili prethodnih školskih godina izgubili deo norme.

U razgovoru sa sindikatima došlo se do toga da postoji 20.000–25.000 zaposlenih sa nepunom radnom normom. Kako ministar navodi, ne mogu svi da imaju punu normu i nikakvo prepakivanje časova neće moći da dovede do toga da se jednima ukrupni norma, a drugima ponude otpremnine. To je nemoguće kod srednjih stručnih škola, kao i kod škola u ruralnim sredinama. Cilj sve tri strane (Ministarstva, sindikata i direktora) jeste da se vidi kako da iz sistema odu oni koji se dobrovoljno prijave. Novca za otpremnine ima, precizirao je Verbić.

Verbić navodi i da se ne sme dopustiti da odu nastavnici koji su jedini za pojedini predmet, jer prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015), ako neko uzme otpremninu, to radno mesto se zatvara.

Ministar je dodao da se racionalizacija broja zaposlenih može očekivati i u visokom obrazovanju. Svim dekanima biće poslat zahtev da u skladu sa Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih utvrde taj broj za svaki fakultet.

Izvor: Vebsajt Politika, 30.08.2015.