Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN SPISAK JAVNOBELEŽNIČKIH KANCELARIJA I JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA


Ministarstvo pravde želi još jednom da informiše građane Srbije i ukaže da na internet prezentaciji Ministarstva pravde, svi zainteresovani mogu pronaći spisak javnobeležničkih kancelarija u Srbiji (ONLINE), kao i javnobeležničku tarifu (ONLINE).

Informacije o kancelarijama javnih beležnika mogu se pronaći i na sajtu Komore javnih beležnika.

Takođe, na osnovu pribavljenog mišljenja Javnobeležničke komore, ministar pravde utrvdio je i javnobeležničku tarifu, kojom se određuje nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova.

Javni beležnici počeće sa svojim radom 1. septembra ove godine, i doprineće povećanjanju pravne siurnosti građana, kao i rasterećenju sudova. Od 1. septembra sa beležnici će raditi na području 32 osnovna suda u Srbiji, dok u onim mestima gde i da dalje ne postoje popunjena javnobeležnička mesta, taj postao će nastaviti da obavljaju sudovi do izbora javnog beležnika.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 31.8.2014.