Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRED SRBIJOM SVEOBUHVATNE REFORME JAVNE UPRAVE I FISKALNA KONSOLIDACIJA


Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne saouprave Kori Udovički istakla je u Berlinu da su pred Srbijom sveobuhvatne reforme javne uprave i fiskalna konsolidacija sa bolnim merama.

Ona je, govoreći na panel diskusiji "Novi početak prema Briselu - Srbija na putu ka Evropskoj uniji", u organizaciji Foruma Srbija Nemačka i nemačkog Saveta za spoljnu politiku u Berlinu, rekla da se Srbija nalazi na prekretnici i da je Vlada svesna da nema više godina za odlaganje reformi.

"Posle implozije cele srpske privrede 1990-tih godina, privrednim rastom 2000-tih, koji se oslanjao na domaću potražnju i kredite, kao i 2009. kada nas je kao i sve druge zemlje sveta pogodila globalna ekonomska kriza, i to vreme nije iskorišćeno kako bi trebalo idealno da se pripremimo za vreme koje je pred nama, danas nam ja neophodna fiskalna konsolidacija, koja će zaustavi dalji rast dugova", objasnila je Udovički.

Ona je kazala da neće biti lako da se to zaustavi brže od tri do pet godina, i da će se to učiniti u dogovoru sa MMF-om, od kojeg Srbija očekuje program na jesen.

Ta fiskalna konsolidacija će se, prema njenim rečima sastojati od dosta bolnih mera, od stavljanja zarada u javnom sektoru pod kontrolu, što će biti jedna od prvih mera, pa sve do racionalizacije države kao takve, a smanjenja penzija, ako bude moralo.

"Sveobuhvatnu reformu javne uprave moramo da preduzmemo ako mislimo da racionalizujemo državne troškove, tako da i relativno slaba srpska privreda može da ih nosi, ali i da reformišemo javnu upravu, državu, da ona može da bolje podržava privredu i privredni rast", poručila je Udovički.

Ona je kazala da se očekuje usvajanje paketa zakona, koji će na jesen reformisati sistem zarada u javnom sektoru, tako da on postane ponovo kontrolabilan, jer je aktuelna regulativa nepregledna i složena.

Udovički je najavila da se spremaju funkcionalne analize koje će omogućiti da se 2015. počne sa racionalizacijom strukture i broja zaposlenih u celoj javnoj upravi, među svim korisnicima, direktnim i indirektnim, budžetskih sredstava.

"Veoma smo posvećeni da promenimo regulatorni okvir da država postane prijatelj, podrška investitorima, bilo da su strani ili domaći i da se promeni odnos nasleđen iz prošlosti, prema kojem je država, to jest administracija i briokratija videli svoj zadatak da daju prednost javnoj, nad privatnom svojinom", istakla je Udovički.

"Najvažnije je da kažemo da postoji posvećenost, razumevanje svih članova vlade da bez jednog novog, mnogo lakšeg pristupa investiranju u Srbiju neće biti moguće da oživimo privredu i ubrzamo privredni rast koji nam je toliko potreban", podvukla je ona.

Ministar privrede Dušan Vujović ukazao je da se kod Agencije za privatizaciju, koje je jedna vrsta "čistilišta", nalazi 584 preduzeća, od kojih je 161 u restruktuiranju, zaštićenih od svih poverilaca i za koje se čeka rešenje, a što je "glavni kamen" koji mora da se ukloni.

Druga strana problema je što imamo javni sektor, preduzeća, koja umesto da budu kičma razvoja, pružanja najvažnijih usluga u mnogim domenima, prave Srbiji gubitke i pružaju jako loše usluge.

"Milijarda duga Srbijagasa, preduzeća koje svugde u svetu pravi dobitke, nije normalno i moramo da sklonimo. Razumljivo je kada prave gubitke oni koji pružaju socijalnu pomoć, ali ne kada ih prave oni koji bi trebalo da budu motor privrede", podvukao je Vujović.

On je ocenio da zakon mora da omogući brz prolazak, da oni koji su zdravi izađu iz stečaja i nastave da rade.

"U Srbiji je stečaj umiranje na rate. Firme se u stečaju nalaze najmanje tri, četiri ili 10 godina, a posle toga stečaj više nema smisla", dodao je Vujović.

Takođe je, u vezi sa privatizacijom, područio da država nema šta da traži u proizvodnji hrane, čarapa, komercionalnih proizvoda.

"Moj stil je da ne treba da vučemo nemačke investitore za ruku, već samo da ih oslobodimo onih problema za koje nisu kvalifikovani, kao što su socijalni program, da li funkcioniše infrastruktura. Naše je da to sredimo", kazao je dalje ministar ukazujući da danas postoje politička volja i rešenost da se brdo problema reši.

Vreme je da Srbija, uz poštenu i rešenu vladu, sredi makrosituaciju, paralelno zakone, i ponudi investitorima da nešto rade, naglasio je Vujović dodajući da je vlada tu da stvori pogodno okruženje za investitore.

Istovremeno je pozvao nemačke investitore da dođu sada u Srbiju, jer će kasnije "biti skuplje".

Predsednik bonske akademije za istraživanje i praktičnu politiku, ekspert za Balkan Bodo Hombah kazao je da ekonomska stabilnost zahteva razumnu osnovu i saradnju.

"Nijedna zemlja sveta u vreme globalizacije ne može sama. Potrebni su tesni odnosi i Srbija je važna za stabilnost regiona. Srbiji je potrebna Evropa, ali i Evropi je potrebna Srbija", naglasio je on.

Izvor: Tanjug, 30.6.2014.