Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU I OBEZBEđENJU FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE: BUDUćI USEVI KAO BANKARSKA GARANCIJA, POLJOPRIVREDNI PROIZVODI KAO ZALOG KREDITA


Srbija će, kao prva zemlja u Evropi, od 1. juna 2015. godine  početi primenu Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 - dalje: Zakon),  koji treba da omogući da poljoprivrednici lakše dođu do finansijskih sredstava koristeći kao zalog budući rod.

Taj sistem finansiranja podrazumeva da će poljoprivrednici imati olakšan pristup finansijskim sredstvima, jer će kao zalog za obezbeđenje pozajmice koristiti buduću poljoprivrednu proizvodnju i neće morati da polažu hipoteku kao obavezan način osiguranja kako je do sad rađeno.

Korisnici predžetvenog finansiranja mogu biti fizička i pravna lica i preduzetnici, a novi Zakon predviđa da se oni mogu naći i na strani dužnika, ali i imati ulogu poverioca.

Ugovori o finansiranju poljoprivredne proizvodnje biće zavedeni u posebnom Registru u Agenciji za privredne registre, što će onemogućavati malverzacije, odnosno da se dva puta uzme zaloga na isti rod ili bilo koji drugi vid zloupotrebe.

Jedan od uslova budućih ugovora o predžetvenom finansiranju trebalo bi da bude i obavezno osiguranje budućeg roda.

Zakonom o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje usvojenim u novembru 2014. godine, zajedno sa Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), koji omogućava korišćenja uskladištenog roda kao sredstva finansiranja u postžetvenom periodu, Srbija je zaokružila sistem finansiranja poljoprivrede.

Stručnjaci smatraju da je zakon u potpunosti održiv, tržišno orijentisan i ne zahteva skoro nikakvo administriranje od strane nadležnih državnih organa.

Izvor: Vebsajt Beta, 31.05.2015.