Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRżAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: NEEFIKASNO KORIšćENJE JAVNIH SREDSTAVA I IMOVINE NA LOKALNOM NIVOU


Ključni problemi kada je u pitanju upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou su neefikasno korišćenje javnih sredstava, upravljanje javnom imovinom i nedovoljno poštovanje zakona, propisa i procedura, što jasno ukazuje na odsustvo javne odgovornosti, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Radoslav Sretenović.

Sretenović je istakao da postoje nepravilnosti i u oblasti izdavanja poslovnog prostora i da bi država što pre trebalo da obrati pažnju na taj problem, kao i da uradi analizu troškova i koristi svake od opcija za rešavanje ovog problema.

On je naveo da je neophodno da Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo finansija sastavi uputstvo za procenu imovine kako bi se standardiozovao način procenjivanja različitih vidova nefinansijske imovine i kako bi imovina bila potpuno identifikovana i evidentirana u poslovnim knjigama lokalnih vlasti.

Sretenović je rekao i da je potrebno regulisati pitanje plata za izabrana, imenovana, postavljena i zaposlena lica u gradskim opštinama, ističući da to pitanje nije regulisano na jasan način u sadašnjim propisima.

DRI preporučuje uspostavljanje organizacione jedinice u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koja bi bila zadužena za analizu revizorskih izveštaja  i izvlačenja zaljučaka koji bi koristili donosiocima odluka u procesu reforme čitavog javnog sektora.

On je naglasio važnost uspostavljanja i funkcionisanja interne finansijske kontrole.

"Slika na terenu je takva da smo za internu reviziju utvrdili da u većini slučajeva nije obavljala poslove iz svoje nadležnsti ili da kod brojnih revidiranih subjekata nije ni uspostavljena", naveo je Sretenović.

Ponovivši da "situacija na terenu nije ni idelana, ni sjajna", Sretenović je kazao da ako budemo jačali sistem finansijskog upravljanja, kontrolu i internu reviziju, stvoriće se osnovni preduslov za racionalnije korišćenje budžetskih sredstava.

On je rekao da je zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžeskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o lokalnoj samoupravi , Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o računovodstvu i reviziji i Uredbe o budžetskom računovodstvu DRI prinuđena da nadležnim prekršajnim sudovima odnosno tužilastsvima podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup ili krivične prijave.

DRI je spremna je za početak revizije finansijskih izveštaja i poslovanja političkih stranaka, a ona bi trebalo da počne da se sprovodi u drugoj nedelji juna, najavio je Sretenović. On nije mogao da kaže koje stranke će biti predmet revizije navodeći da će izbor stranaka biti određen na osnovu kriterijuma i da će to saopštiti onda kada počne postupak revizije. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 29.05.2015.